Finał WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „Entliczek – Pentliczek”

01 IMG 1221W dniu 17 maja 2018 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5 miał miejsce finał XV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „Entliczek – Pentliczek. Uczestników Konkursu oceniało Jury w składzie: Magdalena Szymanowska - polonistka, juror konkursów literackich, Monika Ćwik – kierownik Działu Artystycznego MDK oraz Agata Rusin – nauczyciel pracujący z grupami teatralnymi, postanowiło przyznać 7 wyróżnień i 11 nagród w dwóch kategoriach wiekowych: 4-7 lat i 8-9 lat.

W kategorii młodszej przyznano:_____________________________________

GRAND PRIX – Łucja Król (Przedszkole Samorządowe Nr 123)

I NAGRODA – Jakub Łapa (Przedszkole Samorządowe Nr 5)

II NAGRODA – Agnieszka Ostrowska (Przedszkole „Pod Gwiazdkami”

II NAGRODA – Maja Cichoń ( Pałac Młodzieży w Tarnowie)

III NAGRODA –Lena Paradowska (Szkoła Podstawowa Nr 156)

WYRÓŻNIENI:

Alicja Krupińska (Przedszkole Samorządowe Numer 123)

Michał Kowalik (Przedszkole Samorządowe Nr 5)

Kategoria dzieci starszych:_________________________________________

I NAGRODA – Julia Draus (Szkoła Podstawowa Nr 153)

II NAGRODA – Maksymilian Jaworski (Szkoła Podstawowa Nr 108)

II NAGRODA - Magdalena Góras ( Szkoła Podstawowa Nr 126)

III NAGRODA – Iga Staroń ( Szkoła Podstawowa Nr 114.)

III NAGRODA – Zuzanna Mikulska (Szkoła Podstawowa Nr 153)

III NAGRODA- Szymon Serwiński (Szkoła Podstawowa Nr 26)

WYRÓŻNIENI:____________________________________________________

Helena Sieńko (Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1)

Jakub Musiał (Szkoła Podstawowa Nr 8)

Maja Łukawska (Szkoła Podstawowa Nr 26)

Hanna Żak (Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka)

Daria Szot ( Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka)

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu za prezentacje, a zwycięzcą gratuluję sukcesów.

Dyrektor Andrzej Łazarz

 

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]