Wieczór Muzyczny grupy wokalno-instrumentalnej MDK

076 0704 IMG 1116

22 czerwca 2018 r.  o godzinie 20:00 miał miejsce w sali widowiskowej  Młodzieżowego Dom Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5   Wieczór Muzyczny grupy wokalno-instrumentalnej  pracującej pod opieką Pani Magdaleny Stanisz. Publiczność miała okazję wysłuchać kompozycję własną grupy oraz utwory muzyki rozrywkowej. Poniżej foto-relacja.                     AL.