Rekrutacja uzupełniająca na zajęcia MDK

ruW dniach od 20 do 22 sierpnia 2018 r. można zapisać się na zajęcia do Młodzieżowego Domu Kultury w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5 odbywające się w roku szkolnym 2018/2019. W tych dniach trwa rekrutacja uzupełniająca.

 

Wniosek - zał. Nr 3 (tutaj do pobrania) na zajęcia odbywające się na terenie MDK przy ulicy Grunwaldzkiej 5 lub w Pracowni Artystycznej MDK przy ulicy Widok 4,

 

Wniosek - zał. Nr 4 (tutaj do pobrania) na zajęcia MDK odbywające się na terenie szkół: SP 18, SP 38, sp 114 

 

Jeśli jednak do 22 sierpnia 2018 r. nie podejmiecie decyzji, to po 31 sierpnia 2018 r. również można się zapisywać, wówczas wypełniacie wniosek - zał. Nr 5. (tutaj do pobrania).

 

Za kandydata do 18 roku życia wniosek wypełnia rodzic/opiekun prawny, kandydat pełnoletni wypełnia go osobiście.  

Dodatkowe informacje o zapisach i zajęciach można uzyskać w sekretariacie MDK lub telefonicznie: 12 411 67 03                         AL.

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]