Finał Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego Świetlic Szkolnych

Laureaci XVII Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego Świetlic Szkolnych

 

 

Kategoria: teatr, piosenka, wiersz

I miejsce – Świetlica przy Szkole Podstawowej w Brzeźnicy

II miejsce – Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 123

III ex miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7

Wyróżnienie – Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 – piosenka

Szkoła Podstawowa nr 92 – wiersz

Szkoła Podstawowa nr 114 – świetlicowy teatr poezji

Kategoria: taniec

I miejsce – Świetlica przy Szkole Podstawowej w Węgrzcach

II miejsce – Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 162

III miejsce – Świetlica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7

III ex miejsce – Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 114

Wyróżnienie: Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 137

Grand Prix – Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 114

Kategoria: plastyka

I miejsce – Świetlica przy Szkole Podstawowej w Bukownie

II miejsce – Świetlica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7

Nagroda Dyrektora MDK: Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 114

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 41

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 98

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 64

Finał XVII Małopolskiego Przeglądu Artystycznego Świetlic Szkolnych

odbył się w dniu 28 maja 2012 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie, ul. Grunwaldzka 5.

 

Gratulujemy laureatom oraz ich opiekunom artystycznym !!!

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]