Rozkład zajęć w roku szkolnym 2013/2014

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego od  września 2013 r. rozpoczęło działalność ArtStudio, w którego programie możemy znaleźć zajęcia plastyczne z różnorodnymi technikami oraz rękodzielnicze. Proponujemy także: zajęcia z ceramiki, malarstwa i rysunku, grafiki komputerowej,   zajęcia w pracowni komiksów oraz plastykę z różnymi technikami również w naszej Pracowni artystycznej przy ulicy Widok 4.

 

Tegoroczna oferta została przygotowana dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 21 lat tak aby każdy uczestnik mógł odnaleźć ciekawą propozycję dla siebie, a tym samym rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Starszą młodzież, rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży zapraszamy do udziału w zajęciach i wydarzeniach okazjonalnych czy integracyjnych.

Dla najmłodszych dzieci 3-5 letnich przygotowaliśmy w ramach Artystycznego Klubu Starszaka oraz Klubu Edukacji Kulturalnej codzienne bloki zajęć od godziny 9.00. Pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry dzieci poznają  zagadnienia związane ze środowiskiem, uczestniczą w grach i zabawach edukacyjnych, zajęciach plastycznych, wyjściach do instytucji kultury, czy też zajęciach językowych.

W tym roku szkolnym zapraszamy maluchy na zajęcia z baletu w ramach „Sceny Ruchu”, które odbywają się również w soboty – niezdecydowanych zapraszamy na zajęcia otwarte podsumowujące realizacje poszczególnych programów. Młodzieży proponujemy zajęcia z hip-hopu, funky oraz tańca współczesnego w wielokrotnie nagradzanym Studiu Tańca Współczesnego.

Osoby, które chcą rozwijać muzyczne pasje mogą uczestniczyć w zajęciach z nauki gry na fortepianie, keyboardach, gitarze klasycznej i elektrycznej. Zapraszamy również do uczestnictwa w Orkiestrze Rozrywkowej Afera Band oraz w Krakowskiej Orkiestrze Staromiejskiej. Dla osób chcących doskonalić się wokalnie przygotowaliśmy zajęcia w ramach Studia Piosenki.

Zajęcia komputerowe odbywają się w dwóch grupach, a w ofertę tegoroczną zwiększyliśmy o naukę „Corel’a”. Teatrzyk „FIGA” zaprasza na zajęcia dzieci od 3 lat oraz młodzież.

Klub Miłośników Języka Angielskiego dla młodzieży proponuje uczestnikom szeroki program edukacyjny i poznanie kultur anglojęzycznych.

W trakcie trwania całego roku szkolnego zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych i literackich, na turnieje gier planszowych, koncerty czy warsztaty taneczne, Spotkania z Fantastyką oraz udział w projekcie „Podróżujący Młodzi Artyści” - będziemy nadal zwiedzać niezwykłe miejsca, malować i uczestniczyć w warsztatach artystycznych.

Zapisać można się w każdym czasie roku szkolnego. Zapraszamy wszystich chętnych, modyfikujemy program tak, aby nie zabrakło miejsca dla nikogo! 

.

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]