FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO "GRZEGÓRZKI DZIŚ I JUTRO"

25 IMG 4877

ZAPRASZAMY NA FINAŁ KONKURSU LITERACKO - PLASTYCZNEGO „GRZEGÓRZKI DZIŚ I JUTRO”, który odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5.  

Jury  c z ę ś c i    p l a s t y c z n e j Konkursu  postanowiło przyznać

w  kategoriach  wiekowych i technik wykonania:  I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. W kategorii fotografia przyznano również „Kwalifikacje do wystawy”.

   

Nagrody:__________________________________________

 1. Radosław  Gicala (kl. IV SP)  Kraków  
 2. Justyna Wojtas (kl. IV SP)  Kraków  
 3. Zuzanna Kępa (kl.  V SP)  Kraków  
 4. Wiktoria Gardoń (kl.  V SP)  Kraków  
 5. Julia Kozicka (l. 16) Kraków  
 6. Jan Bialic (l. 11)  Kraków
 7. Martyna Patyna (kl. IV) Kraków  
 8. Mariola Rolka (l. 10)  Kraków  
 9. Katarzyna Pieczonka (kl. IV) Kraków  
 10. Mikołaj Stachowiak (l. 11), Kraków  
 11. Jakub Golarz (l. 11), Kraków 

Fotografia:

 1. Dagmara Garzeł (kl. VII) Kraków   
 2. Emilia Słabońska  (l. 15) Kraków  

Wyróżnienia:__________________________________________

 1. Wojciech Wróbel (kl. III SP)  Kraków
 2. Kinga Kutaj (kl. III G) Kraków
 3. Jakub Wojciechowski (kl. IV SP)  Kraków
 4. Dawid Golisz (kl. IV SP)  Kraków
 5. Maja Tetela (kl. V SP)  Kraków
 6. Antonina Laskoś (kl. IV SP)  Kraków
 7. Szymon Szpilka (kl. IV SP)  Kraków
 8. Ewelina Janik (kl. V SP)  Kraków
 9. Tymoteusz Bajor (l. 14) Kraków
 10. Adrian Brzózka, (kl. V SP) Kraków
 11. Hanna Bystrowska, (kl. V SP) Kraków
 12. Tymoteusz Kolegowicz, (l. 5) Kraków
 13. Paulina Pasionek (l. 7) Kraków
 14. Agnieszka Łapa (kl. VII) Kraków
 15. Zofia Matseliukh (kl. VII) Kraków
 16. Magdalena Jurkowska (kl. VII) Kraków
 17. Aleksandra Sokół (kl. VII) Kraków

Kwalifikacje do wystawy - fotografia:

 1. Ewelina Pasionek (l. 7) Kraków
 2. Krzysztof Szramik (l. 9) Kraków
 3. Damian Orlikiewicz (kl. VII) Kraków
 4. Gabriela Popielak (kl. VII) Kraków
 5. Julia Iwaniak (kl. VII) Kraków
 6. Kamil Janik (kl. VII) Kraków
 7. Gabriela Młynarczyk-Gałecka (kl. VII) Kraków
 8. Szymon Siedleczka (kl. VII) Kraków
 9. Emilia Głowa (kl. VII) Kraków
 10. Nadia Morawska (kl. VII) Kraków

Jury  c z ę ś c i   l i t e r a c k i e j Konkursu „GRZEGÓRZKI   DZIŚ I JUTRO”  postanowiło przyznać  nagrody i wyróżnienia następującym uczestnikom:

  

 Nagrody:__________________________________________

 1. Mateusz Mailinger l.10,  Kraków
 2. Natalia Kaczmarczyk, l.15,  Kraków  
 3. Julia Kalinowska l. 14, Kraków  

Wyróżnienia:_______________________________________

 1. Daria Mamczura l. 10,  Kraków
 2. Julia Lechowska l. 15, Kraków
 3. Maja Tetela l. 11, Kraków
 4. Julia Moskała l. 14 Kraków

W imieniu Organizatorów - dyrektor MDK Andrzej Łazarz