FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNO-LITERACKIEGO "GRZEGÓRZKI DZIŚ I JUTRO"

25 IMG 4877

ZAPRASZAMY NA FINAŁ KONKURSU LITERACKO - PLASTYCZNEGO „GRZEGÓRZKI DZIŚ I JUTRO”, który odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godzinie 11:00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5.  

Jury  c z ę ś c i    p l a s t y c z n e j Konkursu  postanowiło przyznać

w  kategoriach  wiekowych i technik wykonania:  I, II, III miejsca oraz wyróżnienia. W kategorii fotografia przyznano również „Kwalifikacje do wystawy”.

   

Nagrody:__________________________________________

 1. Radosław  Gicala (kl. IV SP)  Kraków  
 2. Justyna Wojtas (kl. IV SP)  Kraków  
 3. Zuzanna Kępa (kl.  V SP)  Kraków  
 4. Wiktoria Gardoń (kl.  V SP)  Kraków  
 5. Julia Kozicka (l. 16) Kraków  
 6. Jan Bialic (l. 11)  Kraków
 7. Martyna Patyna (kl. IV) Kraków  
 8. Mariola Rolka (l. 10)  Kraków  
 9. Katarzyna Pieczonka (kl. IV) Kraków  
 10. Mikołaj Stachowiak (l. 11), Kraków  
 11. Jakub Golarz (l. 11), Kraków 

Fotografia:

 1. Dagmara Garzeł (kl. VII) Kraków   
 2. Emilia Słabońska  (l. 15) Kraków  

Wyróżnienia:__________________________________________

 1. Wojciech Wróbel (kl. III SP)  Kraków
 2. Kinga Kutaj (kl. III G) Kraków
 3. Jakub Wojciechowski (kl. IV SP)  Kraków
 4. Dawid Golisz (kl. IV SP)  Kraków
 5. Maja Tetela (kl. V SP)  Kraków
 6. Antonina Laskoś (kl. IV SP)  Kraków
 7. Szymon Szpilka (kl. IV SP)  Kraków
 8. Ewelina Janik (kl. V SP)  Kraków
 9. Tymoteusz Bajor (l. 14) Kraków
 10. Adrian Brzózka, (kl. V SP) Kraków
 11. Hanna Bystrowska, (kl. V SP) Kraków
 12. Tymoteusz Kolegowicz, (l. 5) Kraków
 13. Paulina Pasionek (l. 7) Kraków
 14. Agnieszka Łapa (kl. VII) Kraków
 15. Zofia Matseliukh (kl. VII) Kraków
 16. Magdalena Jurkowska (kl. VII) Kraków
 17. Aleksandra Sokół (kl. VII) Kraków

Kwalifikacje do wystawy - fotografia:

 1. Ewelina Pasionek (l. 7) Kraków
 2. Krzysztof Szramik (l. 9) Kraków
 3. Damian Orlikiewicz (kl. VII) Kraków
 4. Gabriela Popielak (kl. VII) Kraków
 5. Julia Iwaniak (kl. VII) Kraków
 6. Kamil Janik (kl. VII) Kraków
 7. Gabriela Młynarczyk-Gałecka (kl. VII) Kraków
 8. Szymon Siedleczka (kl. VII) Kraków
 9. Emilia Głowa (kl. VII) Kraków
 10. Nadia Morawska (kl. VII) Kraków

Jury  c z ę ś c i   l i t e r a c k i e j Konkursu „GRZEGÓRZKI   DZIŚ I JUTRO”  postanowiło przyznać  nagrody i wyróżnienia następującym uczestnikom:

  

 Nagrody:__________________________________________

 1. Mateusz Mailinger l.10,  Kraków
 2. Natalia Kaczmarczyk, l.15,  Kraków  
 3. Julia Kalinowska l. 14, Kraków  

Wyróżnienia:_______________________________________

 1. Daria Mamczura l. 10,  Kraków
 2. Julia Lechowska l. 15, Kraków
 3. Maja Tetela l. 11, Kraków
 4. Julia Moskała l. 14 Kraków

W imieniu Organizatorów - dyrektor MDK Andrzej Łazarz

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]