Nauczyciele

Nauczyciele

     

 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury:
mgr Andrzej Łazarz

(Klub Edukacji Kulturalnej dla młodzieży - Turnieje Grunwald, Konkursy artystyczne, "Podróżujący Młodzi Artyści")

Lista nauczycieli prowadzących zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury:

mgr Anna Balicka-Janikowska (Plastyka -techniki różne, zajęcia w Pracowni Artystycznej przy ulicy Widok 4)
mgr Adam Ćwik (taniec nowoczesny, hip-hop - zajęcia w SP 114, SP 38 i MDK)
mgr Monika Ćwik (Artystyczny Klub Starszaka, kierownik Działu Artystycznego)
mgr Robert Dobkowski (ceramika dla dzieci i młodzieży, warsztaty ceramiczne, grafika komputerowa, komiksy)
mgr Anna Gabor (Klub Miłośników Języka Angielskiego)
mgr Mariola Kleczkowska (Studio Tańca Współczesnego)
mgr Ryszard Kleczkowski (Zespoły Instrumentów Klawiszowych - fortepian)
mgr Mariusz Kominiak (Zespoły Gitarowe -  gitara klasyczna i elektryczna)
mgr Leszek Nowotarski (Orkiestra Rozrywkowa Afera Band, Klub Muzyczny JAZZ, Zespół Wokalno-Instr. AFERA BAND)
mgr Wiesław Olejniczak (Krakowska Orkiestra Staromiejska)
mgr Swietłana Olszak (Scena Ruchu - zajęcia baletowe i rytmiczne)
mgr Halina Pianowska (Zespoły Elektronicznych Instrumentów Klawiszowych  (keyboardy))
mgr Agata Rusin (Teatrzyk FIGA, TEATRZYK PACYNKA,DRAMOWE LUDKI)
mgr Barbara Sarnik (Klub Edukacji Kulturalnej dla najmłodszych, kierownik Działu Edukacji i  Organizacji Imprez)
mgr Magdalena Zarychta (Zajęcia plastyczne - malarstwo i  rysunek,   ceramika,   warsztaty ceramiczne dla szkół i przedszkoli)

mgr Renata Zielińska (ArtMedia i ArtStudio - zajęcia w MDK oraz Pracowni Artystycznej przy ul. Widok 4)

mgr Magdalena Stanisz (Zespół wokalno-instrumentalny, emisja głosu)