Nauczyciele

Nauczyciele

     

 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury:
mgr Andrzej Łazarz

(Klub Edukacji Kulturalnej dla młodzieży - Turnieje Grunwald, Konkursy artystyczne, "Podróżujący Młodzi Artyści")

Lista nauczycieli prowadzących zajęcia w Młodzieżowym Domu Kultury:

mgr Anna Balicka-Janikowska (Plastyka -techniki różne, zajęcia w Pracowni Artystycznej przy ulicy Widok 4)
mgr Adam Ćwik (taniec nowoczesny, hip-hop - zajęcia w SP 114, SP 38 i MDK)
mgr Monika Ćwik (Artystyczny Klub Starszaka, kierownik Działu Artystycznego)
mgr Robert Dobkowski (ceramika dla dzieci i młodzieży, warsztaty ceramiczne, grafika komputerowa, komiksy)
mgr Anna Gabor (Klub Miłośników Języka Angielskiego)
mgr Mariola Kleczkowska (Studio Tańca Współczesnego)
mgr Ryszard Kleczkowski (Zespoły Instrumentów Klawiszowych - fortepian)
mgr Mariusz Kominiak (Zespoły Gitarowe -  gitara klasyczna i elektryczna)
mgr Leszek Nowotarski (Orkiestra Rozrywkowa Afera Band, Klub Muzyczny JAZZ, Zespół Wokalno-Instr. AFERA BAND)
mgr Wiesław Olejniczak (Krakowska Orkiestra Staromiejska)
mgr Swietłana Olszak (Scena Ruchu - zajęcia baletowe i rytmiczne)
mgr Halina Pianowska (Zespoły Elektronicznych Instrumentów Klawiszowych  (keyboardy))
mgr Agata Rusin (Teatrzyk FIGA, TEATRZYK PACYNKA,DRAMOWE LUDKI)
mgr Barbara Sarnik (Klub Edukacji Kulturalnej dla najmłodszych, kierownik Działu Edukacji i  Organizacji Imprez)
mgr Magdalena Zarychta (Zajęcia plastyczne - malarstwo i  rysunek,   ceramika,   warsztaty ceramiczne dla szkół i przedszkoli)

mgr Renata Zielińska (ArtMedia i ArtStudio - zajęcia w MDK oraz Pracowni Artystycznej przy ul. Widok 4)

mgr Magdalena Stanisz (Zespół wokalno-instrumentalny, emisja głosu)

 

 

 

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]