ArtMedia Corel Draw

ArtMedia Corel Draw to zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży. Mają otwartą formę. W ramach ArtMedia uczestnicy poznają technologię informacyjną, utwierdzają  się w przekonaniu, że komputer może być użytecznym narzędziem w nauce i zabawie, Kształtują  umiejętności posługiwania się komputerem i jego podstawowymi urządzeniami. Celem zajęć ArtMedia jest również rozwijanie intelektualnych zainteresowań młodzieży i tworzenie środowisk dyskusyjnych.

Uczestnicy zajęć Art Media rysują i projektują w programie Corel Draw. W programie są również gry edukacyjne.

Zajęcia są  bezpieczną formą spędzania wolnego czasu.

Zajęcia prowadzi mgr Renata Zielińska - absolwentka ASP w Krakowie i podyplomowej informatyki dla nauczycieli AP w Krakowie.