Zajęcia Teatralne

ZAJĘCIA TEATRALNE (Teatrzyk "FIGA")

Uczestnikami zajęć teatralnych są  dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W pracy zespołu zwraca się uwagę na tworzenie przyjaznej atmosfery, rozwijanie umiejętności z zakresu kultury żywego słowa, ruchu i wyrazu scenicznego, rozwijaniie  świadomości posługiwania się słowem, kształtowanie umiejętności podejmowania i odgrywania ról, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,  przygotowanie do odbioru sztuki, realizację przedstawień (udział w konkursach) oraz rozwijanie zainteresowań związanych z teatrem.

Zajęcia prowadzone są przez mgr Agatę Rusin. Uczestnicy zajęć teatralnych zdobywją liczne nagrody indywidualne i zespołowe.


R o z k ł a d     z a j ę ć:

Czwartek
9.00 - 9.45 Teatrzyk Pacynka AKM (sala baletowa)
9.50 - 10.35 Dramowe Ludki AKS (sala AKS)
10.40 - 11.25  Dramowe Ludki AKS (sala AKS)

Piątek
15.30 - 16.15 Teatrzyk Figa (sala AKS)
16.20 - 17.05 Teatrzyk Figa (sala AKS)