Rada rodziców - skład

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący: Maciej Dutka
Zastępca Przewodniczącego: Aleksandra Musiałkiewicz
 Członekowie:  Agnieszka Kołodziej, Krystyna Nowak, Dominika de Białynia Rzepecka 

(na podst. protokołu z dnia 5 grudnia 2014 r.)