Lato w Mieście 2011

Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie jest placówką wychowania pozaszkolnego działająca w systemie edukacji przez cały rok. W okresie roku szkolnego działa zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, natomiast na czas ferii i wakacji proponuje dzieciom i młodzieży zajęcia artystyczne, rekreacyjne, sportowe, wycieczki, wyjścia do instytucji kultury, kina, zabawy oraz turnieje.

Wszystkie zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele, w większości z kierunkowym artystycznym wykształceniem. Odbywają się one w budynku MDK przy ulicy Grunwaldzkiej 5 oraz w naszej Pracowni Artystycznej przy ulicy Widok 4.

Tegoroczna Akcja „Lato w Mieście” trwa od dnia 27 czerwca do 31 sierpnia 2011 r. i jest całkowicie bezpłatna, również dzięki dofinansowaniu jakie pozyskujemy z Wydziału Edukacji UMK.

W ofercie akcji „Lato w Mieście 2011” proponujemy między innymi: Wyjścia do kina Cinema City, Muzeum Farmacji, Aquarium, Ogrodu Botanicznego, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum Archeologicznego, Domu Jana Matejki jak również wycieczki jednodniowe do: Ogrodzieńca i Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Pasjonatom rysunku i malarstwa proponujemy plenery organizowane w Ogrodzie Botanicznym UJ oraz ciekawych zakątkach Grzegórzek. Tradycyjnie już przedstawiciele Krakowskiej Policji przygotowali blok zajęć edukacyjnych pt. „Bezpieczne wakacje”. Ponadto zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach plastycznych, informatycznych, sportowych, ceramicznych, warsztatach muzycznych i gitarowych, fortepianowych, jazzowych, keyboardowych, z orkiestrą „Afera Band” oraz „Krakowską Orkiestrą Staromiejską”, do Wakacyjnej Szkoły Tańca Współczesnego, Wakacyjnej „Sceny Ruchu” oraz do uczestnictwa w turniejach i konkursach. Informacje szczegółowe można uzyskać w sekretariacie MDK lub telefonie: 12 411 67 03.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Lato w Mieście 2001 .2.pdf)Lato w Mieście 2001 .2.pdf[ ]497 kB
Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]