Zaproszenie na zajęcia "Wakacyjnej Sceny Ruchu"

Grupa baletowa Sceny Ruchu  zakończyła 18 czerwca 2011 r. zajęciami pokazowymi na scenie Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5  kolejny rok działalności. Od września 2010 r. Scenę Ruchu prowadzi choreograf Pani Swietłana Olszak  według własnego, autorskiego programu. Oprócz klasyki baletu grupa  choreograf Swietłany Olszak  posiada w swoim programie etiudy tańca współczesnego miedzy innymi „Morskie fale” oraz taniec "Menuet" na podstawie tańca klasycznego. Scena Ruchu występowała na przeglądzie konkursowym  w Mielcu, na Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w trakcie „Święta Tańca” oraz gościnnie w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie i. Janusza Korczaka (z  okazji jubileuszu grupy baletowej „Arabeska”). 18 kwietnia 2011 r w Teatrze im. Juliusza Słowackiego można  było podziwiać fotografie tancerek  na  wystawie  zatytułowanej „Scena tańca”.
W czasie akcji  ”Lato w mieście” zapraszamy na zajęcia  „Wakacyjnej Sceny Ruchu”, które odbywać się będą w lipcu (6 godzin tygodniowo) od godz. 16.00 – 18.30 na Sali baletowej MDK. Od siepnia 2011 r. będzie prowadzony mabór do dwóch grup wiekowych; grupa młodsz od 5 do 6 lat oraz starsza od 7 lat. Zajęcia będą się odbywać dwa razy w tygodniu. W takcie roku szkolnego będzie prowadzona praca nad programem koncertowym.

 

 

 
Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]