Lato w mieście 2011

Zabawa, nauka, czas wolny - wspomnienie akcji "Lato w mieście 2011"

Tegoroczna akcja „Lato w mieście” organizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury z ul. Grunwaldzkiej 5 w Krakowie, cieszyła się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży mieszkającej w Dzielnicy II.

W te wakacje przygotowaliśmy szeroki wachlarz ciekawych zajęć – od świetlicowych przez muzyczne, aż po plastyczne. Dla dzieci zorganizowaliśmy także dwie wycieczki. Podczas pierwszej dzieci odwiedziły Tokarnię, gdzie zwiedzały Skansen Wsi Kieleckiej, a podczas drugiej mogły obejrzeć i zwiedzić Zamek w Ogrodzieńcu.

 

Zorganizowaliśmy także szereg wyjść do ciekawych miejsc w Krakowie. Uczestnicy mogli te obiekty nie tylko zwiedzać, ale i uczestniczyć w specjalnie przygotowanych zajęciach edukacyjno-kulturalnych (Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Farmacji, „Aquarium”, Dom Jana Matejki, Ogród Botaniczny, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Inżynierii Miejskiej). Dzieci miały też możliwość obejrzenia ciekawych filmów w ramach wyjść do kina. Edukacyjną ofertę wzmocniły zajęcia „Bezpieczne Wakacje” zorganizowane wspólnie z Komendą Policji w Krakowie, które uczyły dzieci m.in. bezpiecznego zachowania na drodze. Uczestnicy akcji brali udział również w konkursie „Maskotka Bezpiecznych Wakacji” organizowanym przez Policję. Spotkania i konkurs cieszyły się ogromnym zainteresowanie ze strony młodych osób.

Oprócz typowych zajęć w czasie tegorocznej akcji odbyły się również warsztaty plastyczne oraz plenery malarskie, warsztaty taneczne (w tym m.in. Turniej Stepmania i Otwarte Warsztaty Pokazowe). Podczas wakacji działał Klub Gier Planszowych.

W akcji uczestniczyło  aż 1 670 dzieci i młodzieży.

 

Andrzej Łazarz
Dyrektor MDK

 

Wszystkim uczestnikom (jak i ich opiekunom) serdecznie dziękujemy za udział w akcji. Dziękujemy również partnerom akcji. Specjalne podziękowania należą się… Wszystkie dzieci i młodzież zapraszamy do MDK na zajęcia również w trakcie roku szkolnego.

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]