LATO W MIEŚCIE 2023 w MDK na Grunwaldzkiej 5

lato2023

Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 organizuje  zajęcia edukacyjne w ramach akcji „Lato w mieście 2023”,  które trwać będą nieprzerwanie od 26 czerwca do 14 lipca 2023 r. oraz w wybrane soboty.  Organizowana od wielu lat przez  Młodzieżowy Dom Kultury z ul. Grunwaldzkiej 5 w Krakowie akcja letnia, cieszy  się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w Krakowie. W tym roku szkolnym przygotowaliśmy szeroką ofertę ciekawych zajęć  świetlicowych, artystycznych, wycieczki jednodniowe do Miasteczka Galicyjskiego, Centrum Nauki w Podzamczu, Szlakiem Orlich Gniazd oraz Bramy w Gorce i  warsztaty w placówkach kultury na terenie miasta Krakowa. Oprócz typowych zajęć w czasie tegorocznej akcji odbywać się będą  warsztaty plastyczne oraz plenery malarskie, warsztaty taneczne. Ponadto w naszej Pracowni Artystycznej przy ulicy Widok 4 będzie można uczestniczyć w warsztatach ceramicznych. Podczas wycieczek  zapraszamy na  plenery malarskie  zatytułowane „Podróżujący Młodzi Artyści”.

Niestety, liczba chętnych do uczestnictwa w naszych zajęciach znacznie przekroczyła nasze możliwości lokalowe i kadrowe. Na chwilę obecną nie ma już wolnych miejsc. Karta rekrutacyjna  dla osób, które do końca maja 2023 roku otrzymały potwierdzenie uczestnictwa:  wersja PDF   i  DOC)  oraz w sekretariacie.

Andrzej Łazarz
Dyrektor MDK 

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]