21Obrazów Przyrody. Wernisaż wystawy

21 obrazów przyrody WERNISAŻ

3 lutego 2024 r. w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie miał miejsce wernisaż wystawy  zatytułowanej „21 Obrazów Przyrody”.   Wystawa została zorganizowana w ramach XIII Międzynarodowego  Konkursu  Plastycznego "Przyroda w kolorach 2023", a prace na

wystawę  ze swoimi uczniami XVIII Dzielnicy Krakowa - Nowej Huty przygotował nauczyciel Bogdan Haniebnik. Jest to już kolejna wystawa towarzysząca temu Konkursowi po wystawie prac uczniów ze szkół w Nowym Jorku ( 2016 r.  oraz Hong Kongu (2021 r.).Na wernisaż organizatorzy zaprosili artystę malarza, wykładowcę akademickiego dr Jacka Pasiecznego, który opowiadał o niezwykłym świecie wyobraźni,  tematycznie nawiązując do prac młodych artystów. Wystawa jest prezentowana  w naszej Galerii KONTUR przy ulicy Grunwaldzkiej 5 do dnia 17 lutego  2024 r.  Wernisaż uświetnił koncert fortepianowy Michała Brody, który zakończył przyrodniczym akcentem - piękną pieśnią "Skowronek" Michaiła Glinki w  fortepianowej transkrypcji.              AL.

 

FOTORELACJA

 

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]