FERIE z MDK przy ulicy Grunwaldzkiej 5

DRYDEY Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 organizuje  zajęcia edukacyjne w ramach akcji „Zima w mieście 2024”,  które trwać będą nieprzerwanie od 12 - 23 lutego  2024 r.   Organizowana od wielu lat przez  MDK akcja zimowa, cieszy  się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży spędzającej ferie w Krakowie. W tym roku szkolnym przygotowaliśmy szeroką ofertę ciekawych zajęć  świetlicowych, artystycznych, wycieczki jednodniowe do Miasteczka Galicyjskiego  i do Zamku w Pszczynie,  warsztaty w placówkach kultury na terenie miasta Krakowa. Proponujemy również 

 warsztaty plastyczne,  taneczne i muzyczne. Ponadto w naszej Pracowni Artystycznej przy ulicy Widok 4 będzie można uczestniczyć w warsztatach ceramicznych. 

 Na chwilę obecną są dwa wolne miejsca na pierwszy tydzień ferii (12 - 16 lutego)  . "Wniosek" (dla osób, które do 06 lutego 2024  r. otrzymały potwierdzenie uczestnictwa) oraz "Program" do pobrania poniżej: 

Program

 Wniosek   

Oświadczenie 12-16 lutego r.

Oświadczenie 19 - 23 lutego 2024 r.

Zajęcia edukacyjne w czasie ferii nie mają charakteru półkolonii, prowadzone są przez nauczycieli MDK, przejmujących opiekę nad uczestnikami wyłącznie w czasie trwania swoich zajęć. Jeśli uczestnicy zajęć w danym dniu pozostają na kilka form to grupę przejmuje kolejny nauczyciel.

Na zajęciach na terenie MDK obowiązuje obuwie zmienne. Uczestnicy zajęć do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską muszą posiadać przy sobie legitymację szkolną. Rodzice lub opiekunowie prawni obowiązkowo: wypełniają "Wniosek"  oraz podają informacje istotne dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka a na wyjścia i wycieczki podpisują zgodę.  

Zastrzegamy możliwość zmian w harmonogramie z powodów niesprzyjającej aury lub z przyczyn niezależnych od organizatora.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: Tel.: 12 411 67 03 lub osobiście w sekretariacie MDK.

UWAGA: Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH UCZESTNICY AKCJI FERYJNEJ MOGĄ KORZYSTAĆ TYLKO W WYJĄTKOWYCH SYTUACJACH.

Andrzej Łazarz
Dyrektor MDK 

 

 

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]