Finał III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ZWIERZĘTA W RODZINIE

Plakat finał zwierzęta

Uroczystość ogłoszenia wyników Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zwierzęta w Rodzinie”  miała miejsce  w sobotę, 25 maja  2024 r. o godz. 12.30 w sali widowiskowej   Młodzieżowego Domu Kultury w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5.

Wydarzeniu towarzyszyła   wystawa nagrodzonych prac uczestników konkursu. Jury, któremu przewodniczył artysta malarz,   wykładowca akademicki  dr Jacek Pasieczny  oceniło prace w kategoriach wiekowych oraz z podziałem na techniki wykonania. Przyznało I, II, III Miejsca, Wyróżnienia   oraz Kwalifikacje do wystawy

Wyniki III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ZWIERZĘTA W RODZINIE”

M A L A R S T W O I   R Y S U N E K:

Kategoria do 7 lat:

I miejsce: Leo Ikai l. 5

II miejsce: Anastazja Dominas l. 6

II miejsce: Zofia Skonieczna, l. 6

III miejsce: Oskar Franik, l. 5

Wyróżnienie:

Michał Madej l. 7

Kategoria 8 – 10 lat:

I miejsce: Antonina Mazurek l. 8

II miejsce: Patryk Gruszewski l. 8

III miejsce: Alisa Magarlamova, l. 8

Wyróżnienie:

Kornelia Kanty, l. 9

Wiktoria Czarny, l. 10

Julia Nowakowska, l. 9

Kategoria 11– 14 lat:

I miejsce: Bartosz Tafelski, l. 13

II miejsce: Natalia Grzegorzek,   l. 12

III miejsce: Marta Respondek, l.13

Wyróżnienie:

Szymon Naporski, l. 13

Kategoria 15– 18 lat:

I miejsce: Marta Mioduszewska, l. 18

Wyróżnienie:

Mikhail Nartyman, l. 15

F O T O G R A F I A:

Kategoria do 7 lat:

Nie przyznano miejsc

Kategoria 8 – 10 lat:

III miejsce: Nina Stasiek, l. 9

Kategoria 11– 14 lat:

I miejsce: Natasza Bojdo l. 13

Kategoria 15– 18 lat:

II miejsce: Cyprian Janas , l. 15

II miejsce: Wiktor Paczosa, l. 17

Wyróżnienia:

Sebastian Jantoń, l. 17

Piotr Zagórski, l 17

Anna Tyburska, l. 15

F O R M Y   P R Z E S T R Z E N N E:

I miejsce: Klaudia Janicka, l. 16

II miejsce: Bohdan Kyrylych, l. 13

  

K W A L I F I K A C J E   D O  W Y S T A W Y:

Adam Karbowiak, l. 8

Paweł Jegor, l. 13

Laura Sadziak, l. 5

Alicja Tompalska, l. 6

Hanna Paluch, l. 9

Jakub Theus, l. 9

Blanka Kużel, l. 9

Rafał Rzepiński l. 9

Amelia Grycz l. 9

Oliwia Górska, l. 9

Filip Gdański, l. 5

Jan Frączek, l. 7

Wiktoria Dotka, l. 15

Dominik Nowak,

Julia Ciemięga, l.10

Maja Lipnicka, 9. L. 9

       Michał Guśpiel, l. 4

Kraków, dnia 16 maja 2024 r.

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]