LATO W MDK 2024 r. 1-5 lipca 2024 r. Komunikat organizacyjny

LATO PRZYRODNICZYCH PRZYGÓDMłodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie przygotował tematyczny program   wakacyjnych zajęć edukacyjnych "LATO PRZYRODNICZYCH PRZYGÓD", które będą realizowane od dnia 1 do  5 lipca 2024 r. Niestety, nie wszyscy chętni mogą wziąć udział w organizowanych zajęciach gdyż  możliwości lokalowe i kadrowe MDK są ograniczone. Codziennie dzieci i młodzież z MDK uczestniczą w wyjściu lub wycieczce oraz w zajęciach w pracowniach, od rana do późnych godzin popołudniowych. Twórcze wakacje, odkrywanie własnych możliwości, spędzanie w miłej i przyjaznej atmosferze wolnego czasu to  główne cele naszego wakacyjnego programu, który ponadto jest tak zaplanowany,

 

aby uczestnicy mieli możliwość przechodzenia z jednych zajęć na następne, a także skorzystania z cateringu. Uczestnicy mogą używać telefonów tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjachProsimy o nie dawanie dzieciom tabletów oraz przenośnych konsoli i gier elektronicznych. Tutaj  Plan  zajęć . Oświadczenie. Zastrzegamy możliwość zmian w harmonogramie z powodów niesprzyjającej aury lub z przyczyn niezależnych od organizatoraDodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: Tel.: 12 411 67 03 lub osobiście w sekretariacie MDK.

Zajęcia odbywają się w godzinach:  godz.: 7:45 – 16:05

1 Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 28.06.2024 164133  

Catering realizowany jest przez firmę McSmak. Opłata za obiad:  kwota 22 zł  za dzień (należy ją uiścić w gotówce  w  sekretariacie MDK ) za 4 dni 88 zł. Za obiad w dniu 1 lipca 2024 r.  nie pobieramy pieniędzy. 

Prosimy o przygotowanie legitymacji szkolnej dla dziecka w dniu 4 lipca (przejazd MPK do Centrum Edukacji Przyrodniczej).

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]