"Pierwsze kwiaty na wiosnę" - konkurs

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego- PIERWSZE KWIATY NA WIOSNĘ:
1.Organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Rękodzieła Artystycznego jest Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Grunwaldzka 5, 31-526 Kraków, tel.12 4116703,

www.mdkgrunwaldzka5.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, oraz uczestnicy zajęć w domach kultury.

3. Praca konkursowa powinna być wykonana z materiałów różnych (np. bibuła, skrawki materiału, folia, tworzywa sztuczne, włóczka, drut, rurki do napoju, patyczki do szaszłyków).

4. Praca powinna być zabezpieczona przed ewentualnym uszkodzeniem podczas transportu i opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, telefon i adres mailowy. Opis powinien być dobrze przymocowany.

5. Z jednej placówki można nadesłać maksymalnie pięć prac.

6. Przekazanie pracy do udziału w Konkursie traktowane jest równoznacznie jako oświadczenie, że praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych osobistych praw autorskich.

7. Prace na konkurs powinny być nadesłane na adres Organizatora do dnia 31 marca 2011 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).

8. Finał konkursu odbędzie się 8 kwietnia 2011 r. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu .

9. Jury konkursu przyzna trzy nagrody (I, II, III,) w trzech kategoriach wiekowych: I (kl. I-III szkoły podstawowe), II (kl. IV-VI, szkoły podstawowe) oraz III (szkoły ponadgimnazjalne).

10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród (lub przyznania ich w ograniczonej ilości) w przypadku słabego poziomu nadesłanych prac.

11. Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą mailową lub telefoniczną . Informacja o wynikach Konkursu będzie dostępna również na stronie internetowej Organizatora .

12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych do Konkursu prac w celach promocji, bez uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia oraz w przypadku otrzymania nagrody

lub wyróżnienia przez uczestnika na publikację jego imienia i nazwiska, autorskiej pracy na łamach mediów oraz publikacjach związanych z konkursem bądź w Młodzieżowym Domu Kultury.

13. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

14. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Pan Jakub Wajdzik ( tel. 12 41167 03).

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]