Klasyka na sześć strun ... i nie tylko

Program Koncertu  w Krakowie Włodzimierza Zacharowa (gitara)

 

z udziałem Dimitrija Łaszczuka (piszczałka)

8 maj, godz.18.00

Młodzieżowy Dom Kultury, Kraków,  ul. Grunwaldzka 5, sala widowiskowa

gitara  solo


F. Sor - Wariacje na temat hiszpańskiej folii i menuet  
F.Tarrega – Wspomnienie z Alhambry;
M.K. Ogiński- Polonez a-moll "Pożegnanie Ojczyzny" .
Transkrypcja Pavlova;
A.Ivanov-Kramskoy - Waltz e- moll;
I.Sokolov- Polka;
O. Kopenkov - Samotność;
E. Gridiushko – Taniec;
W. Zacharow – Album dziecięcy ( miniatury);


Duet: gitara – piszczałka

W. Zacharow - Madrygał
L. Boccherini - Menuet
F. Schubert - Ave Maria
H. Kummer- Scherzo
W. Zacharow– Mały duet t na temat Canzone z repertuaru W. Wawiłowa
H. Wieniawski - Kujawiak

Zacharow Włodzimierz – białoruski gitarzysta, kompozytor i pedagog. Grę na gitarze rozpoczął w wieku 14 lat. W 1981 roku ukończył Liceum Muzyczną w Grodnie (klasa Denskevich L. A.)  a w 1991 r. Białoruskie Państwowe Konserwatorium (klasa Gridiushko E.M., od września 1990 do czerwca 1991 - Żywalewskiego W. S.). W 1998 ukończył studia podyplomowe w Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej.
Est laureatem międzynarodowych konkursów gitarowych, między innymi  w Krakowie (1992) i w Gdańsku (1993), uczestniczył  w festiwalach w Rosji, Ukrainie, Białorusi, Polsce i Hiszpanii.
Obecnie wykłada na gitarze  w  Grodzieńskiem Liceum Muzycznym , filii Białoruskiej Państwowej Akademii Muzycznej i Państwowym Uniwersytecie im. J.Kupały w Grodnie. Pracę pedagogiczną łączy z występami w  Państwowej Filharmonii w Grodnie.

Łaszczuk Dmitry urodził się w Grodnie na 26 grudnia 1989 w rodzinie profesjonalnych muzyków. Rodzice ukończyli  Białoruskie  Konserwatorium, ojciec – klasa klarnetu.  a matka – klasa fletu.
W 2005 r. rozpoczął  naukę w klasie fletu Grodzieńskiej Szkoły Muzycznej (nauczyciel Golub, A. I.), którą ukończył w 2009 roku. Wcześniej cztery lata uczył się  w klasie fletu w szkole muzycznej dla dzieci  № 1 w Grodnie  (nauczyciel Szczerba A. G.)
Obecnie jest studentem drugiego roku Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki, specjalność ludowe instrumenty dęte (klasa doc. Mangusheva  I. A.)

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]