OD DNIA 18 MAJA 2020 R, ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE

zajęcia stacjonaeneDrodzy Uczestnicy zajęć, w związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej informującym o powrocie zajęć stacjonarnych prowadzonych przez placówki wychowania pozaszkolnego, Młodzieżowy Dom Kultury z radością informuje, że od dnia

18 maja 2020 r. wznawia działalność w pracowniach przy ulicy Grunwaldzkiej 5 oraz Widok 4.

Prosimy Uczestników zajęć, ich Rodziców, Opiekunów o kontakt z sekretariatem MDK (tel.: 12 411 67 03), w godz. 8:00 – 14:00.

Pracownicy sekretariatu udzielają informacji dotyczących organizacji zajęć stacjonarnych MDK. Pilnie prosimy o zwrotną informację dotyczącą udziału w zajęciach od dnia 18 maja.

Dokumentacja organizacji zajęć nauczania stacjonarnego w czasie obowiązywania stanu epidemicznego:

Regulamin zajęć oraz przebywania na terenie MDK  w czasie od dnia 18 maja 2020 r.

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID19:

Wniosek i oświadczenie

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji?fbclid=IwAR2v9glQ5CCIxNBeVpPRTuItePZsaOfBdehS2oe-Fvrf5IG6uB7byH7MXRw

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]