O placówce

mdksepia

O Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5

Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie  powstał na początku lat  50-tych XX wieku na Osiedlu Oficerskim w Krakowskiej dzielnicy Grzegórzki. Jest miejscem, w którym pod okiem  pedagogów można rozwijać artystyczne pasje i doskonalić warsztat. Nowatorskie programy nastawione są na rozwój myślenia kreatywnego, wyobraźni i świadomego uczestniczenia w kulturze, a nadrzędną ideą jest nauka poprzez zabawę.

Zajęcia artystyczne są jednocześnie doskonałą zabawą, stwarzają możliwości nawiązania przyjaźni z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach. Uczestnicy zajęć w MDK biorą udział w wielu konkursach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wyjeżdżają także na liczne wydarzenia  artystyczne.

Oferta MDK adresowana jest do każdej grupy wiekowej, a praca realizowana jest zarówno w ramach stałych form edukacyjnych, jak i w zespołach artystycznych.

Z myślą o najmłodszych realizowany jest program w Artystycznym Klubie Starszaka oraz Artystycznym Klubie Malucha. Propozycja ta może zainteresować zwłaszcza tych rodziców, którzy są zmuszeni na kilka godzin w ciągu dnia powierzyć swoje dzieci opiece z zewnątrz.

W placówce pod okiem nauczycieli z kierunkowym wykształceniem pedagogicznym, dzieci i młodzież nie tylko spędzają czas bezpiecznie, ale przede wszystkim uczą się ciekawych rzeczy na zajęciach ogólnorozwojowych, plastycznych, rytmicznych, teatralnych, muzycznych, taneczno - ruchowych, warsztatach artystycznych.

W MDK działa kilka pracowni muzycznych, w których młodzież może zdobyć zarówno podstawowe umiejętności gry na instrumentach, jak i brać udział w regularnych próbach zespołów muzycznych. Warto wymienić Orkiestrę Młodzieżową  AFERA BAND, który tworzą młodzi wokaliści i muzycy grający na instrumentach klawiszowych, dętych i rytmicznych. W ramach MDK działa również Zespół Wokalno-Instrumentalny w którym można szkolić głos i opracować repertuar estradowy z myślą o występach publicznych. W MDK działa również prężnie Krakowska Orkiestra Staromiejska, w której kształcą się dzieci i młodzież w zakresie gry na instrumencie. Uczestnicy zajęć MDK mogą także korzystać z zajęć gry na pianinie, elektronicznych instrumentach klawiszowych, gitarze klasycznej, elektrycznej.

W naszej placówce działa Studio Tańca Współczesnego, które kształci młodych ludzi w zakresie technik tańca i prezentacji scenicznych. Natomiast w grupach Tańca Nowoczesnego Hip -Hop, młodzi tancerze przygotowują niezwykłe układy choreograficzne i poznają tajniki break dance, funky, electric, prezentując je później między innymi podczas imprez plenerowych.

Młodzież uzdolniona plastycznie może brać udział w zajęciach prowadzonych według autorskich programów realizowanych przez doświadczonych artystów-plastyków. Proponowane formy to pracownia plastyczna, komiksowa,  warsztaty graficzno - malarskie i pracownia ceramiczna. MDK zaprasza również do Pracowni Języka Angielskiego, Klubu Gier Planszowych oraz na zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży, W ramach Klubu Edukacji Kulturaknej zapraszamy  na turnieje gier strategicznych GRUNWALD.  MDK w ciągu całego roku z myślą o swoich odbiorcach przygotowuje wiele imprez o charakterze edukacyjnym, artystycznym i rozrywkowym, realizuje konkursy i warsztatowe projekty artystyczne oraz prezentuje dokonania swoich uczestników na imprezach własnych, miejskich, festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych, turniejach.

Dyrektorem Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 jest  Pan Andrzej Łazarz.