KOMUNIKAT DOTYCZĄCY "WAKACJI 2020 W MDK"

W dniu 18 maja 2020 r. uczestnicy zajęć zdalnych powrócili do pracowni   Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5, oraz Pracowni Artystycznej przy ul. Widok 4 (ok. 34%) na zajęcia stacjonarne. Nadal jednak prowadzimy zajęcia zdalnie dla tych uczestników,

którzy z powodów zdrowotnych lub organizacyjnych nie mogą kontynuować zajęć stacjonarnych. Z powodu wymogów sanitarnych obowiązujących w dalszym ciągu w placówkach edukacji, w naszym MDK musimy ograniczać ilość uczestników na zajęciach, a także stosować wszystkie procedury bezpieczeństwa. Do zajęć na zasadach obowiązujących przed wybuchem epidemii niestety nie wrócimy przed końcem bieżącego roku szkolnego.

W tych warunkach, ze względu na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży a także pracowników MDK, jesteśmy zmuszeni zrezygnować z cieszących się rokrocznie ogromnym powodzeniem zajęć wakacyjnych, wyjść, wyjazdów czy konkursów. Nasza oferta będzie dostosowana do możliwości jakie narzuca nam reżim sanitarny na czas epidemii. Będzie można zapisać się na wyznaczone zajęcia (wyłącznie w budynku) do określonej pracowni, w określonym czasie. Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym będą się odbywać od godziny 9:00 do 14:00, natomiast dla młodzieży od 15:00 do 19:00. Będą również przerwy w zajęciach, przeznaczone w szczególności na odkażanie pomieszczeń, dezynfekcję pomocy do zajęć.

Szczegółowy rozkład zajęć na poszczególne tygodnie  od dnia 29 czerwca 2020 r.:

I tydzień 

II tydzień

III tydzień

IV tydzień

Uczestnicy zajęć mogą się zapisywać na poszczególne zajęcia w miarę wolnych miejsc. Planujemy również dodatkowe zajęcia  w Pracowni Ceramicznej  oraz zajęcia "Bezpieczne wakacje".

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]