WARSZTATY PISANIA pt. „RZEMIEŚLNICY SŁOWA” - II cz. dla gimnazjalistów

DSC0094822 listopada 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 odbywały się - w ramach „Spotkań z literaturą na Grzegórzkach” – kolejne warsztaty pisania pt. „Rzemieślnicy słowa”, w których uczestniczyła młodzież gimnazjalna. Kolejne spotkanie, które odbędzie się 29 października 2017 r. jest adresowane do uczniów szkół podstawowych.   Warsztaty prowadzi Pani Magdalena Szymanowska - doświadczony nauczyciel języka polskiego, juror konkursów recytatorskich i pisarskich.

  Tytuł warsztatów nawiązuje do starych tradycji rzemieślniczych, obecnych na Grzegórzkach  także współcześnie. Jednak teraz  – nieco inaczej niż dawniej – przedmiotem zainteresowania uczestników warsztatów nie była poddająca się obróbce materia, lecz byt niematerialny: słowo.     AL.