Relacja z finału Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego BARWY ARMENII

Plakat Barwy Armenii 2017 1A

W e r d y k t    J u r y    O g ó l n o p o l s k i e g o   K o n k u r s u    P l a s t y c z n e g o      B A R W Y   A R M E N I I

Nagrody:__________________________________________

Irina Gadachik  l. 11, Racibórz - II miejsce

Robert Ozorowski l. 9, Kraków - III miejsce

Nadia Chrząszcz  (kl. V) Dąbrowa Górnicza - III miejsce

Julia Misztal l. 9 Katowice - I miejsce

Wiktoria Ożga 17 l. Lublin - I miejsce

Ewa Dycha l. 21 Lublin - I miejsce i Nagroda Dyrektora

Patrycja Błachowicz (kl. VII)  Częstochowa -  II miejsce

Emilia Dyrdał l. 9, Kraków - II miejsce

Kinga Dudko l. 14,  Zabłudów - I miejsce

Magdalena Borowiec l 11, Zamość  -II miejsce

Dominika Gałuszka (kl. III) Kraków - III miejsce

Zofia Pich (kl. III) Kraków - III miejsce.

Kornelia Kafel (kl. III) Kraków  - III miejsce

Zofia Jarzęcka(kl. III) Kraków - III miejsce

Wyróżnienia:__________________________________________

Mateusz Stożek l. 13, Kraków

Natalia Czerwińska l. 9 Kraków

Krzysztof Paliwoda l. 9, Katowice

Kasjan Wosz l. 7 Katowice

Emilia Hamowska i. 9, Dąbrowa Górnicza

Natalia Trzeciak I 16 Dąbrowa Górnicza

Przemysław Szwarc l. 8 Wiskitki

Michał Janik l. 21 Lublin

Zofia Krzyczmonik (kl. II G) Częstochowa

Weronika Kluba (kl. VII) Częstochowa

Aleksandra Stempłewska (kl.  VII) Częstochowa

Jakub Skrzypczak l. 7, Gierałtowice

Zuzanna Guzik l. 9, Kraków

Hanna Broś, Kraków

Natalia Bernacka l. 9, Kraków

Emilia Domagała l. 9, Kraków

Krzysztof Szramik l. 9, Kraków

Aniela Jerzycka l.9, Kraków

Mateusz Baran l. 12, Kraków

Joanna Torbicka l. 7, Lębork

Olga Chmielewska l. 7, Namysłów

Lena Dułak l. 6, Lębork

Paulina Smolarek l. 15, Kobiór

Tymoteusz Bajor l. 14, Kraków

Pola Miernowska (kl. V) Kraków

Alina Zatvarnytska (kl. VII) Kraków

Matylda Lasoń (kl. I), Kraków

Julia Kuczmańska (kl. I), Kraków

Piotr Szpar (kl. IV), Kraków

Adam Barański l. 7, Kraków

Izabela Farima (kl. III) Kraków

Judyta Stefaniak (kl.  III) Kraków

Nare Beata Hovhannisyan l. 10, Kraków

Osoby, które nie zgłosiły się na finał Konkursu w dniu 20 listopada 2017 r., mogą odebrać dyplomy i nagrody do dnia 15 grudnia  2017 r. w sekretariacie MDK, po tym terminie nie odebrane nagrody przechodzą do puli nagród kolejnego konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 12 411 67 03 (w godz. 8:00 – 14:00).

     

 Dyrektor Andrzej Łazarz