Komunikat konkursu plastycznego na ilustrację bajki KOT W BUTACH

Plakat Kot strJury Konkursu plastycznego na ilustrację bajki Jana Brzechwy  KOT W BUTACH w składzie:

Przewodniczący Jury: dr Jacek Pasieczny (ASP Kraków, wykładowca akademicki UP)

Jurorzy: Monika Ćwik (WSP Zielona Góra, Kierownik Działu Artystycznego MDK)

Andrzej Łazarz (ASP Wrocław, dyrektor MDK), w trakcie obrad w dniu 4 grudnia 2017 r.  

 postanowiło przyznać w  kategoriach  wiekowych i technik wykonania:  I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.  

Uroczysty Finał Konkursu odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 12:30 Teatrze im. J. Słowackiego na scenie MINIATURA  w Krakowie, Plac Św. Ducha 2.

W trakcie Finału uczestnicy Konkursu, którzy zdobyli I, II, III miejsce otrzymają dyplomy i nagrody książkowe, natomiast wyróżnieni – dyplomy oraz upominki okolicznościowe.

Nagrody:__________________________________________

 1. Kacper Kurzydło l.6,   Kraków  
 2. Wiktoria Pagacz l.6,   Kraków  
 3. Ewa Kopeć l.4,   Kraków
 4. Aleksandra Bogucka l. 4     Kraków  
 5. Katarzyna Grzesiak l.5,   Kraków  
 6. Iga Mazur  l.6,   Kraków  
 7. Jan Stachowski l.6,   Kraków  
 8. Samuel Carmona l.6,   Kraków  

 Wyróżnienia:_______________________________________

 1. Tomasz Sater l. 4, Zielonki
 2. Monika Sajewicz l. 6, Kraków
 3. Oliwia Berniak l. 6, Kraków
 4. Maja Wardach l. 6, Kraków
 5. Alicja Tablica l. 6, Kraków
 6. Zofia Zapałowska l. 6, Kraków
 7. Oliwia Książkiewicz l. 6, Kraków
 8. Zuzanna Kwarcińska, l. Kraków
 9. Mateusz Zwoliński l. 6, Kraków
 10. Emilia Foryś l. 5, Kraków
 11. Aleksandra Ślusarczyk l. 4 Kraków
 12. Karol Greguska l. 5, Kraków
 13. Kuba Adamczyk l. 6, Kraków
 14. Eliza Kaczmarczyk l. 6, Kraków
 15. Julia Drozd l. 5, Kraków
 16. Inga Chodak l. 5, Kraków
 17. Hubert Chochór l. 5, Kraków
 18. Łucja Centkowska l. 4, Kraków
 19. Hanna Sowa l. 6, Kraków
 20. Antonina Szostak l. 6, Kraków
 21. Noemi Bogosz l. 5, Kraków
 22. Lilianna Szczepanik – Jachna l. 6, Kraków
 23. Wiktoria Sukiennik l. 6, Kraków
 24. Gaja Szczepaniak  l. 6, Kraków
 25. Zuzanna Sikora l. 5, Kraków
 26. Hanna Nowak l. 4, Kraków
 27. Ignacy Simlat l. 7, Kraków
 28. Zuzanna Chylińska l. 6, Kraków
 29. Bartosz Oblaciński,   Kraków
 30. Zofia Wojas l. 5, Kraków
 31. Bruno Jaworski l. 5, Kraków
 32. Matylda Pawlica l. 6, Kraków
 33. Zuzanna Batko l. 6, Kraków
 34. Nina Ignaszak l. 4, Kraków
 35. Anna Bucki l. 5, Kraków
 36. Pola Rzepa l. 5, Kraków
 37. Aleksandra Bazarnik l. 6, Kraków
 38. Maja Widomska l. 6, Kraków
 39. Antonina Malec l. 6, Kraków
 40. Joanna Miodunka l. 6, Kraków
 41. Nina Rosińska l. 6, Kraków

     

 Dyrektor Andrzej Łazarz

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]