Ogólnopolski Konkurs Plastyczny BARWNA HISTORIA BRACTWA KURKOWEGO - KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

IMG 6245Jury Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego BARWNA HISTORIA BRACTWA KURKOWEGO,  w składzie:

Przewodnicząca Jury: Anna Balicka –Janikowska – artysta plastyk

Jurorzy: Andrzej Łazarz – dyrektor MDK, artysta malarz

Monika Ćwik – kierownik Działu Artystycznego MDK, nauczyciel

Anna Szarwiło – nauczyciel plastyki

w trakcie obrad w dniu 15 stycznia 2018 r. postanowiło przyznać  nagrody oraz wyróżnienia     następującym uczestnikom:

 

KATEGORIA 6 – 8 LAT

Miejsca I, II lub III:

Franciszek Zelman

Lena Kościarz

Emilia Kaszczyszyn

Emilia Chrzanowska

Wyróżnienia:

Zofia Mrowczyk

Oliwia Kastelik

KATEGORIA 9 – 11 LAT

Miejsca I, II lub III:

Karolina Słowik

Maja Korbel

Agata Skowron

Natalia Seweryn

Szymon Buchalski

Wyróżnienia:

Emilia Dyrdał

Emilia Domagała

Oskar Stasielak

Szymon Taborek

Ewa Tarcholik

Hanna Bystrowska

Patryk Łazarz

Hanna Szymańska

Amelia Zderska

Kalina Bujas

Julia Wyrwa

Karolina Juza

Natalia Bernacka

Hanna Kuc

Julia Mermon

Julia Sikora

Alina Sikora

KATEGORIA 12 – 16  LAT

Miejsca I, II lub III:

Kamila Brzozowska

Hanna Serafin

Michał Bierlit

Zofia Matseliukh

Martyna Najda

Oliwia Węzioł

Wyróżnienia:

Julia Madej

Natalia Indyk

Agnieszka Łapa

Na uroczysty finał Konkursu, który  odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 38 w Krakowie przy ulicy F. Nullo 23 zapraszamy w dniu 18 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00.

W imieniu Organizatorów

Dyrektor Andrzej Łazarz