Grupa baletowa SCENA RUCHU

Od  września 2010 r. Scenę Ruchu prowadzi choreograf Pani Swietłana Olszak  według własnego, autorskiego programu. Oprócz klasyki baletu grupa  choreograf Swietłany Olszak  posiada w swoim programie etiudy tańca współczesnego między innymi „Morskie fale” oraz taniec "Menuet" na podstawie tańca klasycznego.

Scena Ruchu występowała na przeglądzie konkursowym  w Mielcu, wielokrotnie na Scenie Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, w trakcie „Święta Tańca” oraz gościnnie w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie i. Janusza Korczaka (z  okazji jubileuszu grupy baletowej „Arabeska”). Scena Ruchu wystąpiła również  na Międzynarodowym Festiwalu ("Podróżujący Festiwal")  na scenie Nowohuckiego Centrum Kultury, na scenach: w Katowicach, Starym Sączu, Mielcu  cyklicznie na scenie Domu Kultury przy ul. Wł. Łokietka, w Ogrodzie Botanicznym UJ   na Krakowskim Rynku Głównym, w trakcie kolejnych edycji "Marszu Nadziei i Życia" organizowanym przez Fundację Urszuli Smok PODARUJ ŻYCIE, "Święcie Rodziny Krakowskiej", "Dniach Ziemi" oraz na scenie Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 prezentując program dla rodziców oraz uświetniając finały konkursów i przeglądów organizowanych przez naszą placówkę. Ponadto Scena Ruchu prezentuje swój pragram artystyczny w trakcie wydarzeń w Domach Pomocy Społecznej przy ul. Helclów oraz Kluzeka.

Scena Ruchu znalazła się na wystawie fotograficznej  zatytułowanej „Scena tańca” w Teatrze im. Juliusza Słowackiego.   

W czasie akcji  ”Lato w MDK” oraz „Zima w MDK” odbywają się warsztaty baletowe  „Wakacyjnej Sceny Ruchu”. Prowadzona jest również praca nad programem koncertowym.

Wszystkie układy taneczne są autorstwa choreografa zespołu Pani Swietłany Olszak, która prowadzi zajęcia w:

piątki w godz. 17:00 – 20:15 (sala baletowa II p.)

wtorki w godz. 16:00 – 18.25(sala baletowa II p.) 

czwartki w godz. 15:40– 16:25 (sala baletowa II p.) 

Nadchodzące wydarzenia:

.

Spektakl w ramach Święta Rodziny Krakowskiej - 24 maja 2024 r.

Prezentacje konkursowe w Starym Sączu na Festiwalu im. J. Czecha - - 29 maja 2024 r

Prezentacja pracy rocznej w Teatrze im. J. Słowackiego - scena DOM MACHIN - 7 czerwca 2024 r.

Miniatury baletowe na finale Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Przyroda w Kolorach" 8 czerwca  2024 r.

Prezentacja miniatur baletowych  - scena Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helclów - 13 czerwca 2024 r.

 

 

 

 

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]