Klub Miłośników Języka Angielskiego

Zajęcia mają na celu przybliżenie dzieciom wiedzy na temat krajów europejskich. Umożliwiają uczniom zetknięcie się z mitologią, zwyczajami, kulturą i cywilizacją innych narodów. Dzięki poznaniu obcych kultur i obyczajów uczniowie „Klubu Europejskiego” mają możliwość szerszego spojrzenia na świat, uczą się tolerancji, szacunku dla odmienności religijnej, kulturowej i narodowej.

Spotkania odbywają się w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul Grunwaldzkiej 5 oraz w Pracowni Artystycznej MDK przy ul. Widok. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży, obejmują poziomy: początkujący i średniozaawansowany. Prowadzone są w grupach, w systemie bezocenowym, w miłej, bezstresowej atmosferze.

Beginners – początkująca wiek uczestników 3 –5 lat
- nauka języka od podstaw
- budowa słownictwa
- potrzebne zwroty językowe
- dialogi
- odgrywanie scenek
- piosenki
- interaktywna, edukacyjna zabawa

Pre – intermediate – średniozaawansowana wiek uczestników 11 – 12 lat
- rozbudowa słownictwa
- podstawy gramatyki
- ćwiczenie komunikatywnych zdolności językowych
- elementy kultury Wysp Brytyjskich

Intermediate – wyższa średniozaawansowana wiek uczestników 13 – 15 lat
- poszerzenie znajomości słownictwa
- gramatyka języka angielskiego
- używanie języka do celów komunikacyjnych
- wykorzystanie znajomości języka do mówienia, czytania i pisania
- elementy kultury Wysp Brytyjskich i innych krajów europejskich

Zajęcia prowadzi Anna Gabor, absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych UJ.

 


Rozkład zajęć

poniedziałek:

Klub Miłośników Języka Angielskiego - gr. I
15.00 - 15.45
15.50 - 16.35
Pracownia  Artystyczna
ul. Widok 4
sala j. angielskiego

 

Klub Miłośników  Języka Angielskiego - gr. III
16.40 – 17.25
17.30 - 18.15
18.20 - 19.05
Pracownia Artystyczna
ul. Widok 4
sala j. angielskiego

 

 

czwartek:

Klub Miłośników Języka Angielskiego - gr. AKS
12.20- 13.05  sala AKS (Ip.) 

MDK Grunwaldzka 5

 

 

Klub Miłośników Języka Angielskiego - gr. II
14.45- 15.30
15.35 -16.20
Pracownia Artystyczna  ul. Widok 4
sala j. angielskiego

 

piątek:

Klub Miłośników Języka Angielskiego - gr. AKS
12.20- 13.05  sala AKS (Ip.) 
  MDK Grunwaldzka 5

 

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]