Taniec Nowoczesny Hip Hop

 

 

Taniec nowoczesny: street dance, hip-hop, animacje taneczne________________

 

tańczą dynamiczne choreografie w technikach street dance , funky z elementami break dance. Improwizacja i dobra zabawa pomagają w tworzeniu własnego unikalnego stylu tańca. Celem grup oprócz ekspresyjnych prezentacji scenicznych jest uaktywnienie ruchowe młodych uczestników by w trakcie treningów, zabaw i animacji tanecznych usprawnia się, kształtowali sylwetkę i rytmizowali przy najnowszej muzyce!

 Scenicznie prezentujemy się na przeglądach artystycznych w Młodzieżowym Domu Kultury imprezach szkolnych ( w których uczą się młodzi tancerze) oraz festynach miejskich organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa.

Nauczyciel grup i autor choreografii scenicznych: Adam ĆwikProgram nauki tańca bazuje na technikach: street dance, elementach akrobatyki i paraakrobatyki, zarówno w popisach solowych, jak i figurach grupowych; zakłada tworzenie indywidualnych choreografii dla poszczególnych tancerzy i całej grupy. Zajęcia skierowane są do dzieci młodzieży.  

Program nauki tańca funky oparty został na gimnastyce jazzowej, tańcu jazzowym, technikach tańca współczesnego. Jego celem jest usprawnienie ciała, korekta sylwetki, zapobieganie zwyrodnieniom układu kostnego, przerostom niektórych mięśni i nieprawidłowością w funkcjonowaniu aparatu ruchowego. Techniki współczesne dzięki ich oparciu na czystej logice ruchów naturalnych, dają ćwiczącym znakomite świadome opanowanie całego układu mięśniowego, swobodę ruchów i umiejętność ich kontrolowania. Stosują zasadę ćwiczeń "podług ciała" (pracę mięśni w granicach ich naturalnej możliwości) oraz świadomości ćwiczących dotyczącej działania ich mechanizmu mięśniowo-ruchowego. Techniki te nie stosują więc ruchów nieprawidłowych fizjologicznie (m.in. balistycznych sprężynowań stosowanych w gimnastyce sportowej ). Nie tolerują też automatycznego, nawykowego wykonywania ćwiczeń. W każdym ćwiczeniu musi istnieć pełna kontrola ruchów i wyczuwania własnych mięśni. Techniki te doskonalą koordynację, wytrzymałość, siłę, zręczność oraz pamięć motoryczną. Ćwiczenia relaksacyjno-koncentracyjne poprawiają koncentrację i uczą skutecznego relaksu psycho-fizycznego. Zastosowanie muzyki aktywizuje ćwiczących, rytmizuje ruchy i zmniejsza znużenie zwiększając efektywność ćwiczeń. 

Rozkład zajęć znajduje się poniżej (pod galerią fotografii).


 


Rozkład zajęć

P o n i e d z i a ł e k_______________________________________

11.30 - 12.15    Taniec nowoczesny Hip Hop  (AKS)                           

Sala baletowa (MDK Grunwaldzka 5)

12.45 - 13.30   Taniec nowoczesny Hip Hop - gr. V  
13.50 - 14.35   Taniec nowoczesny Hip  Hop  - gr. V

14.40 - 15.25   Taniec nowoczesny Hip  Hop  - gr. VI

15.30 - 16.15   Taniec nowoczesny Hip  Hop  - gr. VI

 Szkoła Podstawowa Nr 114, ul. Łąkowa 31 (mała sala gimnastyczna)

W t o r e k ______________________________________________
11.30 - 12.15    Taniec nowoczesny Hip Hop  (AKS)    

Sala baletowa (MDK Grunwaldzka 5)

 12.45 - 13.30   Taniec nowoczesny Hip Hop  (funky) gr. I

13.40 - 14.25   Taniec nowoczesny Hip Hop  (funky) gr. I

14.45 - 15.30   Taniec nowoczesny Hip Hop  (funky) gr. II

Szkoła Podstawowa Nr. 18, ul. Półkole 11 ( sala 16)

Ś r o d a_______________________________________________
12.45 - 13.30 Taniec nowoczesny Hip- Hop - gr. V

13.50 - 14.35 Taniec nowoczesny Hip- Hop – gr. V

14.40 - 15.25 Taniec nowoczesny Hip- Hop – gr. VII

Szkoła Podstawowa Nr. 114, ul. Łąkowa 31 (mała sala gimnastyczna)

C z w a r t e k____________________________________________
12.45 - 13.30 Taniec nowoczesny Hip- Hop - gr. II  
Szkoła Podstawowa Nr. 38 ul. Nullo  (sala świetlicy)

 

P i ą t e k________________________________________________
12.45 - 13.30  Taniec nowoczesny Hip- Hop gr. III                                  13.45 - 14.30   Taniec nowoczesny Hip Hop gr.III 

14.40 - 15.25    Taniec nowoczesny Hip- Hop gr. IV
15.30 - 16.15    Taniec nowoczesny Hip- Hop gr. IV

16.30 – 17.15    Taniec nowoczesny Hip- Hop gr. VII

Szkoła Podstawowa Nr. 38 ul. Nullo  (mała sala gimn.)

 

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]