Studio Tańca Współczesnego

STUDIO TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO

STW istnieje w MDK od 10 lat. Przez ten czas zdążyło już wychować młode pokolenie artystów scenicznych, którzy bez problemu spełniają się jako zawodowi choreografowie czy tancerze. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży w różnych grupach zaawansowania i obejmują naukę bądź doskonalenie warsztatu tańca.

STW jest laureatem licznych nagród na konkursach. Dwa razy do roku, Studio zaprasza na specjalnie przygotowany program ("Gwiazdkowe Impresje Taneczne" oraz "Wiosenne Impresje Taneczne") do Teatru im. Juliusza Słowackiego na Scenę "Miniatura". STW występowało również m.in. w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie, Centrum Sztuki Współczesnej "SOLVAY".

STW prowadzi choreograf mgr Mariola Kleczkowska.

Spektakl STW w Operze Krakowskiej (maj 2010)


Rozkład zajęć

Poniedziałek
16.30 - 17.15 STW - gr. I pocz. (Sala baletowa)
17.20 - 18.05 STW - gr. I pocz. (Sala baletowa)
18.10 - 18.55 STW - gr. I zaaw. (Sala baletowa)
19.00 - 19.45 STW - gr. I zaaw. (Sala baletowa)
19.50 - 20.35 STW - gr. II zaaw. (Sala baletowa)
20.40 - 21.25 STW - gr. II zaaw. (Sala baletowa)

Wtorek
18.40 - 19.25 STW - gr. II pocz. (Sala baletowa)
19.30 - 20.15 STW - gr. II pocz. (Sala baletowa)

Środa
18.10 - 18.55 STW - gr. I zaaw. (Sala baletowa)
19.00 - 19.45 STW - gr. I zaaw. (Sala baletowa)
19.50 - 20.35 STW - gr. II zaaw. (Sala baletowa)
20.40 - 21.25 STW - gr. II zaaw. (Sala baletowa)

Czwartek
17.00 - 17.45 STW - gr. choreograf. (Sala baletowa)
17.50 - 18.35 STW - gr. choreograf. (Sala baletowa)
18.40 - 19.25 STW - gr. II pocz. (Sala baletowa)
19.30 - 20.15 STW - gr. II pocz. (Sala baletowa)

Piątek
16.30- 17.15 STW - gr. I pocz. (Sala baletowa)
17.20 - 18.05 STW - gr. I pocz. (Sala baletowa)

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]