Pracownia Plastyczna

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Zajęcia w pracowni plastycznej prowadzone są w różnych grupach wiekowych (w tym zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w ramach Artystycznego Klubu Malucha i Artystycznego Klubu Starszaka).

Zasadniczą ideą działania pracowni jest rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży, uwrażliwianie na piękno, poszerzanie świadomości plastycznej poprzez poznawanie technik plastycznych i sposobów wyrażania własnego temperamentu środkami artystycznego wyrazu. Programy opracowane dla poszczególnych grup koncentrują się na poznawaniu podstawowych technik rysunkowych, malarskich i graficznych, rozwijaniu wyobraźni i zainteresowaniu sztuką, umiejętności pracy w grupie oraz kształtowaniu postaw twórczych. Najciekawsze osiągnięcia twórcze prezentujemy w naszej Galerii Kontur. W ramach działalności pracowni plastycznej młodzi twórcy mogą brać udział w konkursach plastycznych, przeglądach i wystawach.


Rozkład zajęć:

środa: malarstwo i rysunek, w godz. 16.40 - 19.55 (pracownia plastyczna MDK, ul. Grunwaldzka 5) 

piątek: malarstwo i rysunek w godz. 9.50 - 12.15 (MDK ul. Grunwaldzka 5, sala AKP Ip.)  
piątek: plastyka - techniki różne 15.30 - 17.55 (Pracownia Artystyczna, ul. Wiok 4 - Dąbie).

 

Zajęcia z malarstwa i rysunku prowadzi mgr Magdalena Zarychta – absolwent  Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

W pracowni plastycznej uczestnicy zajęć zdobywają umiejętność wyrażania własnych emocji w procesie twórczym, rozwijają tez te cechy osobowości, które będę przydatne w życiu społecznym. Stają się uważnymi obserwatorami otaczających zjawisk, widzą więcej szczegółów i barw wokół siebie. Poprawia sie znacznie ich sprawność manualna, a przede wszystkim samoocena. Wiemy, że atmosfera akceptacji i poczucie bezpieczeństwa pomagają każdemu dziecku przeżywać naturalną radość tworzenia.

Koncepcja programu zakłada ścisłą integrację niezbędnej wiedzy plastycznej z umiejętnościami plastycznymi – należą do nich indywidualna ekspresja twórcza, twórcze działania grupowe a także analiza i ocena dzieła sztuki, pracy własnej lub innych uczestników zajęć.

 Zajęcia pozalekcyjne plastyczne mają pobudzać kreatywność dzieci i młodzieży, odkrywać przyjemność tworzenia. Powinny też pomóc w odpowiedniej promocji prac. Udział w konkursach plastycznych jest bardzo mobilizujący do  działania i dowartościowuje autorów prac.

 W pierwszej kolejności dziecko zdobywa wiedzę z zakresu podstawowych pojęć plastycznych  i poznaje bogactwo środków warsztatu plastycznego – dzięki temu zdobywa niezbędną wiedzę i narzędzia umożliwiające mu świadomą i efektywną działalność twórczą. Poznawanie najważniejszych zagadnień dziedzin twórczości artystycznej oraz analiza dzieł sztuki pozwala dostrzec ich walory estetyczne i ekspresyjne, stymulując wyobraźnię i inwencję twórcza dziecka. Istotną rolę odgrywa rozwijanie umiejętności wyrażania i uzasadniania własnych opinii oraz kształtowanie postaw tolerancji wobec poglądów i dokonań innych osób.

 

 Zajęcia z plastyki - techniki różne, w Pracowni Artystycznej przy ulicy Widok 4 (Dąbie) prowadzi  mgr Anna Balicka-Janikowska - absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]