Przyroda w Kolorach 2014 regulamin

  Regulamin:

 

1.       Organizator :  Młodzieżowy Dom Kultury,    Polska,   Pl – 31 - 526 Kraków,   ul.  Grunwaldzka  5.

2.       IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny jest  adresowany  do dzieci i młodzieży w wieku 3 -21 lat.   

3.       Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo, rysunek, collage, witraż, forma przestrzenna, itp). Nadsyłać można również prace fotograficzne (format A4).                            

4.       Interpretacja tematu jest całkowicie dowolna, a inspiracją powinien  być podwodny świat.

5.       Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę (nie można nadsyłać prac zbiorowych). Liczba prac nadesłanych z placówki / instytucji - 5.

6.       Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną opisaną drukowanymi literami zawierającą dane: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres (kraj-miasto-ulica) i telefon kontaktowy, e-mail, nazwę placówki/szkoły ( w przypadku szkoły artystycznej informacja o profilu), imię i nazwisko opiekuna artystycznego, tytuł pracy.   Można też  przesłać pracę indywidualnie.

7.       Pracę należy przesłać do dnia 16 maja 2014 r. na adres Organizatora.

8.       Jury powołane przez Organizatora przyzna: Grand Prix, nagrody główne, wyróżnienia w kategoriach wiekowych i poszczególnych technikach plastycznych oraz dokona kwalifikacji prac do wystawy. Nagrodami w konkursie są statuetki Grand Prix, nagrody rzeczowe, albumy przyrodnicze oraz okolicznościowe upominki.

9.       Prace przesłane po terminie nie będą oceniane, nie zwracamy również nadesłanych prac.

10.     Organizator zastrzega sobie prawo do   publikowania i reprodukowania nagrodzonych prac bez wypłacania honorariów autorskich.

11.     Uroczyste wręczenie nagród, wyróżnień oraz otwarcie wystawy odbędzie się w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie w dniu 31 maja  2014 r. (sobota) o godz.12.00.

12.     Nagrody nie odebrane w dniu finału Konkursu można odbierać do dnia 30. 06. 2014 r. w sekretariacie MDK.

13.     Autorzy zakwalifikowanych do wystawy prac otrzymają dyplomy.

14.     Dodatkowe informacje: tel. +48 12 411 67 03 oraz na stronie www.mdkgrunwaldzka5.pl; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15.     Uczestnik z tytułu udziału w konkursie nie wnosi opłat.

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]