Artystyczny Klub Malucha

Jest kontynuacją działającego o 1996 r. klubu przedszkolnego. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 3  lat i prowadzone są z uwzględnieniem indywidualnych możliwości rozwojowych. W ramach działalności klubu odbywają się zajęcia w takich formach jak: gry edukacyjne, zajęcia sportowo- rekreacyjne, zajęcia plastyczne. Oprócz tych form dzieci korzystają z zajęć tanecznych, rytmicznych i teatralnych. 

Zajęcia prowadzone są w miłej i bezstresowej atmosferze. Uczymy – bawiąc, co oznacza, że treści dydaktyczne wprowadzamy poprzez zabawę. Rodzice mogą przebywać z dziećmi w okresie adaptacji. W grupie dzieci młodszych szczególną rolę pełni funkcja opiekuńcza. Dodatkowo AKM organizuje zajęcia otwarte dla rodziców.  

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku od 9.00 do 11.25 (dwa razy w tygodniu do godz. 12.00) i są prowadzone przez Barbarę Sarnik (zajęcia ogólnorozwojowe), Magdalenę Zarychta (zajęcia malarsko-rysunkowe i ceramiczne) oraz Romę Kastner-Sieraczyńską (zajęcia rytmiczne, teatralne). Zajęcia dodatkowe z gry na keyboardzie prowadzi Halina Pianowska.