Artystyczny Klub Starszaka

Artystyczny Klub Starszaka

Klub działa na terenie MDK od 1996 roku. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 4 - 5 lat. Program zajęć dostosowany jest do wieku rozwojowego i możliwości dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości. Zajęcia mają na celu rozwijanie kreatywności, wyobraźni dziecka, myślenia niekonwencjonalnego, a także uczą wspólnej pracy w grupie. W ramach zajęć klubu istnieją takie formy jak: miłośnicy środowiska, zajęcia plastyczne, gry edukacyjne, zajęcia sportowo- rekreacyjne. Dzieci korzystają również z zajęć rytmicznych, taneczno- ruchowych, teatralnych. Zajęcia nastawione są na rozwój artystyczny i muzyczny dzieci.

Zajęcia prowadzone są w miłej i bezstresowej atmosferze. Uczymy – bawiąc, co oznacza, że treści dydaktyczne wprowadzane są poprzez zabawę. Rodzice mogą przebywać z dziećmi w okresie adaptacji. Dodatkowo AKS organizuje zajęcia otwarte dla rodziców.  W ramach edukacji kulturalnej organizujemy wyjścia do kina, teatru, muzeum.

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku od 9.00