Pracownia Artystyczna

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA MDK
Nasza pracownia mieści się przy ul. Widok 4 (Dąbie). W tym miejscu tradycje ceramiczne przez 30 lat tworzyli Julia i Władysław Flis - krakowscy artyści plastycy. W 2004 roku  pracownia rozpoczęłła działalność jako "Pracownia Ceramiczna" Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5, a obecnie funkcjonuje pod nazwą "Pracownia Artystyczna MDK". Odbywają się w niej zajęcia ceramiczne, plastyczne, warsztaty dla szkół i przedszkoli.  Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 21 lat, podzielonych na techniki plastyczne i grupy zaawansowania. Zajęcia w pracowni mają na celu rozwijanie i kształtowanie zdolności manualnych (plastycznych) dzieci, rozwój zainteresowań poznawczych i myślenia twórczego. W programie realizowane są między innymi tematy związane z tradycjami regionu czy legendami krakowskimi.

Można również uczestniczyć w zajęciach toczenia na kole ceramicznym. Posiadamy nowoczesne wyposażenie w tym również piec do wypału (do temperatury 1320 st. Celsjusza) Kittec Classic Line oraz koła ceramiczne RK - 55.
Realizacja założeń pracowni ceramicznej odbywa się poprzez systematyczne spotkania, na których przekształcamy masę ceramiczną według własnych lub wspólnie ustalonych zasad.  Równolegle z pracą manualną, dzieci zapoznają się z teorią, historią i tajemnicami dotyczącymi ceramiki. Wydarzeniem zamykającym poszczególne etapy pracy jest zorganizowanie wystawy obiektów ceramicznych „na zewnątrz” w galeriach i Bibliotece Wojewódzkiej.

Zajęcia prowadzą:   artysta plastyk mgr Anna Balicka, mgr Robert Dobkowski oraz artysta plastyk Magdalena Zarychta.

Zajęcia z rękodzieła artystycznego (ArtStudio) prowadzi artysta plastyk mgr Renata Zielińska.


 

Pracownia Artystyczna

R o z k ł a d    z a j ę ć 

 

mgr Robert Dobkowski

Ceramika, Klub Gier Planszowych

poniedziałek:
16.00 - 16.45 Ceramika gr. IV (pracownia ceramiczna)
16.50 - 17.35 Ceramika gr. IV (pracownia ceramiczna)
17.40 - 18.25 Ceramika ge. IV (pracownia ceramiczna)
18.30 - 19.15 Ceramika gr. IV (pracownia ceramiczna)

 

środa:
17.30 - 18.15 Klub Gier Planszowych (sala j. angielskiego)
18.20 - 19.05 Klub Gier Planszowych (sala j. angielskiego)środa:

czwartek:
16.00 - 16.45 Ceramika gr. V (pracownia ceramiczna)
16.50 - 17.35 Ceramika gr. V (pracownia ceramiczna)
17.40 - 18.25 Ceramika gr. V (pracownia ceramiczna)
18.30 - 19.15 Ceramika  gr. V (pracownia ceramiczna)

 

 Pan Robert Dobkowski - absolwent Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (magister sztuki). Ukończył również studia podyplomowe z informatyki. W MDK prowadzi zajęcia ceramiczne, plastyczne, komiksowe, komputerowe (grafika komputerowa).Od zeszłego roku opiekun MDK'owego Klubu Gier Planszowych (w pracowni Widok 4 na Dąbiu).Prowadzi też zajęcia plastyczne w szkole podstawowej, jest również jurorem konkursów plastycznych.

Zajmuje się grafiką komputerową (zwłaszcza wektorową),rysunkiem, malarstwem, graffiti (szablon).
Lubi lepić naczynia z gliny. Zdeklarowany rowerzysta, fan komiksów, pixel artu, filmów animowanych i gier planszowych.

Prace uczestników zajęć ceramiki  z Panem Robertem Dobkowskim

 

 mgr Renata Zielińska

ArtStudio II - różne techniki plastyczne

środa

16.00 - 16.45 ArtStudio II  (pracownia ceramiczna)

16.50 - 17.35 ArtStudio II (pracownia ceramiczna)

17.40 - 18.25 ArtStudio II  (pracownia ceramiczna)

18.30 - 1915 ArtStudio II (pracownia ceramiczna)

 Pani Renata Zielińska  ukończyła Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie oraz grafikę komputerową na Akademmi Górniczo-Hutniczej. W tym roku szkolnym prowadzi również zajęcia (dla dzieci w wieku od 8 lat)  mające za cel poznanie tajników programu Corel Draw

mgr Anna Balicka - Janikowska

Plastyka - techniki różne

piątek
15.30 - 16.15 Plastyka - techniki różne (pracownia ceramiczna)
16.20 - 17.05 Plastyka - techniki różne (pracownia ceramiczna)
17.10 - 17.55 Plastyka - techniki różne (pracownia ceramiczna)

 Pani Anna Balicka - Janikowska ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu Wydział Projektowania  Szkła i Ceramiki. Wieloletni nauczyciel plastyki w szkole podstawowej, miłośnik sztuki i wszelkich wydarzeń wokół niej. Również maluje - głównie abstrakcje -, pasjonują ja dzieła wykonane różnymi technikami w tym również technikami własnymi. Uczestniczy w plenerach malarskich organizowanych przez Klub Edukacji Kulturalnej  MDK (dla młodzieży) oraz jest jurorem wielu konkursów plastycznych.

 

mgr Magdalena Zarychta

Ceramika gr. I

wtorek:
16.00 - 16.45 Ceramika - gr. I (pracownia ceramiczna)
16.50 - 17.35 Ceramika - gr. I  (pracownia ceramiczna)
17.40 - 18.25 Ceramika - gr. I  (pracownia ceramiczna)
Ceramika gr. II
 18.30 - 19.15 Ceramika - gr. I (pracownia ceramiczna) 
18.20 - 20.05 Ceramika - gr. I  (pracownia ceramiczna) 
20.05 - 20.55 Ceramika - gr. I  (pracownia ceramiczna) 

 

 Poniżej zajęcia z zajęć (23. 11. 2013 r.) z Panią Magdaleną Zarychtą oraz kilka fotografii z pracowni.

 Wystawa prac uczestników zajęć ceramicznych. 16 czerwiec 2013 r., Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

14.45-16.20

Pani Magdalena Zarychta prowadzi  również zajęcia z ceramiki z dziećmi (Ceramika gr. II) w wieku od 4 lat w Młodzieżowym Domu Kultury  przy ulicy Grunwaldzkiej 5

W Pracowni Artystycznej odbywają się również zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez

mgr Annę Gabor - (Klub Miłośników Języka Angielskiego) 

poniedziałek:

15.00-19.05

czwartek:

14.45 - 16.20