Zespół Wokalno - Insrtumentalny

Zespół Wokalno - Instrumwntalny powstał w  2010 roku jako kontynuacja Studia Wokalnego "FIRMA"  utworzonego i prowadzonego przez wiele lat przez Grażynę Naszkiewicz-Smukalską oraz Studia Piosenki Marcina Jajkiewicza. Ideą Zespołu jest szeroko pojęta edukacja wokalna, praca z mikrofonem, przygotowanie do pracy na scenie. Zajęcia obejmują również pracę nad dykcją, recytacją i emisją głosu. Uczestnicy zajęć przygotowują liczne programy artystyczne i swoją obecnością uświetniają wiele wydarzeń kulturalnych. Zespół wielokrotnie występował uświetniając wydarzenia lokalne i miejskie, na Rynku Głównym w Krakowie, co roku na Grzegórzeckim Dniu Seniora. 


Zespół prowadzi   mgr Magdalena Stanisz.


Rozkład zajęć:

 piątek:
  

17.30 - 18.15

18.20 -19.05 

19.10 - 19.55

20.00 - 20.45

 

Poniżej - zdjęcia z zająć  Zespołu Wokalno - Insrtumentalnego  i koncert na Rynku Głównym w Krakowie