Pracownia Plastyczna

PRACOWNIA PLASTYCZNA

Zajęcia w pracowni plastycznej prowadzone są w różnych grupach wiekowych (w tym zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w ramach Artystycznego Klubu Malucha i Artystycznego Klubu Starszaka).

Zasadniczą ideą działania pracowni jest rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży, uwrażliwianie na piękno, poszerzanie świadomości plastycznej poprzez poznawanie technik plastycznych i sposobów wyrażania własnego temperamentu środkami artystycznego wyrazu. Programy opracowane dla poszczególnych grup koncentrują się na poznawaniu podstawowych technik rysunkowych, malarskich i graficznych, rozwijaniu wyobraźni i zainteresowaniu sztuką, umiejętności pracy w grupie oraz kształtowaniu postaw twórczych. Najciekawsze osiągnięcia twórcze prezentujemy w naszej Galerii Kontur. W ramach działalności pracowni plastycznej młodzi twórcy mogą brać udział w konkursach plastycznych, przeglądach i wystawach.


Rozkład zajęć:

środa: malarstwo i rysunek, w godz. 16.40 - 19.55 (pracownia plastyczna MDK, ul. Grunwaldzka 5) 

piątek: malarstwo i rysunek w godz. 9.50 - 12.15 (MDK ul. Grunwaldzka 5, sala AKP Ip.)  
piątek: plastyka - techniki różne 15.30 - 17.55 (Pracownia Artystyczna, ul. Wiok 4 - Dąbie).

 

Zajęcia z malarstwa i rysunku prowadzi mgr Magdalena Zarychta – absolwent  Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

W pracowni plastycznej uczestnicy zajęć zdobywają umiejętność wyrażania własnych emocji w procesie twórczym, rozwijają tez te cechy osobowości, które będę przydatne w życiu społecznym. Stają się uważnymi obserwatorami otaczających zjawisk, widzą więcej szczegółów i barw wokół siebie. Poprawia sie znacznie ich sprawność manualna, a przede wszystkim samoocena. Wiemy, że atmosfera akceptacji i poczucie bezpieczeństwa pomagają każdemu dziecku przeżywać naturalną radość tworzenia.

Koncepcja programu zakłada ścisłą integrację niezbędnej wiedzy plastycznej z umiejętnościami plastycznymi – należą do nich indywidualna ekspresja twórcza, twórcze działania grupowe a także analiza i ocena dzieła sztuki, pracy własnej lub innych uczestników zajęć.

 Zajęcia pozalekcyjne plastyczne mają pobudzać kreatywność dzieci i młodzieży, odkrywać przyjemność tworzenia. Powinny też pomóc w odpowiedniej promocji prac. Udział w konkursach plastycznych jest bardzo mobilizujący do  działania i dowartościowuje autorów prac.

 W pierwszej kolejności dziecko zdobywa wiedzę z zakresu podstawowych pojęć plastycznych  i poznaje bogactwo środków warsztatu plastycznego – dzięki temu zdobywa niezbędną wiedzę i narzędzia umożliwiające mu świadomą i efektywną działalność twórczą. Poznawanie najważniejszych zagadnień dziedzin twórczości artystycznej oraz analiza dzieł sztuki pozwala dostrzec ich walory estetyczne i ekspresyjne, stymulując wyobraźnię i inwencję twórcza dziecka. Istotną rolę odgrywa rozwijanie umiejętności wyrażania i uzasadniania własnych opinii oraz kształtowanie postaw tolerancji wobec poglądów i dokonań innych osób.

 

 Zajęcia z plastyki - techniki różne, w Pracowni Artystycznej przy ulicy Widok 4 (Dąbie) prowadzi  mgr Anna Balicka-Janikowska - absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.