Niezwykłe tajemnice Ziemi czyli wycieczka do CEP UJ

CPU plakat12 lipca 2023 r.   uczestnicy     wakacyjnych zajęć edukacyjnych  MDK wybrali się na do Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwiedzili wystawę "Historia życia i budowa Ziemi", na  której  w oparciu o barwne rekonstrukcje, autentyczne skamieniałości wymarłych zwierząt i roślin, minerały, skały i kamienie szlachetne poznawali  historię życia na Ziemi od pojawienia się żywych organizmów, przez wielkie wymierania i zlodowacenia aż po czasy współczesne. W trakcie warsztatów   „Jak powstają skamieniałości? dowiadywali  się na czym polegają procesy powstawania różnego rodzaju skamieniałości roślinnych i zwierzęcych oraz jakie są i czym różnią się główne ich typy.  Samodzielnie wykonywali odlewy.   Foto relacja poniżej.              AL.

Czytaj więcej...

Warsztaty etnograficzne oraz zwiedzanie Zamku w Żywcu

1 żYWIEC11 lipca 2023 r. uczestnicy wakacyjnych zajęć MDK, odwiedzili Stary Zamek w Żywcu - najstarszą świecką budowlą w mieście, której powstanie przypisuje się książętom oświęcimskim lub Mikołajowi Strzale herbu Kotwicz, a datuje na I poł. XV wieku. Od 2005 roku Zamek jest siedzibą Muzeum Miejskiego w Żywcu, a w 2014 Habsburgowie zrzekli się roszczeń do zamku i do Parku Habsburgów. Muzeum Miejskie w Żywcu posiada jedną z największych w Polsce kolekcję pamiątek cechowych.Składają się na nią skrzynie, pieczęcie i księgi. Drugą cześć naszej wyprawy do Żywca stanowiły warsztaty etnograficzne w niezwykle klimatycznej sali muzealnej. Fotorelacja     AL.

Czytaj więcej...

Warsztaty daktyloskopii oraz zwiedzanie Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ

Plakat CEP UJ 28 czer 202328 czerwca 2023 r, uczestnicy wakacyjnych zajęć edukacyjnych Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 uczestniczyli w warsztatach oraz zwiedzaniu Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematyczne zwiedzanie: "Zwierzęta i człowiek w przyrodzieobejmowało przegląd współczesnych zwierząt, pod kątem ich funkcjonowania w wybranych ekosystemach, w tym odżywiania, rozmnażania, poruszania i obrony przed drapieżnikami, pochodzenie ewolucyjne człowieka jako gatunku, jego pozycja w świecie zwierząt oraz wpływ na środowisko przyrodnicze i bioróżnorodność.

Po zwiedzaniu dzieci i młodzież z MDK uczestniczyła w „Warsztatach daktyloskopii”.                               AL.

Czytaj więcej...

Centrum Nauki Leonardo da Vinci. 07. 07. 2023

Podzamcze

Czytaj więcej...

Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego

OJCÓW 2023

29 czerwca 2023 r, uczestnicy  wakacyjnych zajęć edukacyjnych Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 zwiedzali Ojcowski Park Narodowy. W programie:

- spacer wokół  Maczugi Herkulesa i Zamku w Pieskowej Skale .

- spacer Doliną Prądnika  i zwiedzanie Jaskini Ciemnej

- wędrówka zielonym szlakiem  

- Brama Krakowska, Źródełko Miłości oraz  wędrówka Wąwozem Ciasne Skałki ( Szlak Warowni Jurajskich), a z Czajowic wracamy do Krakowa/  Poniżej foto relacja                         AL.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]