Miniatury baletowe SCENY RUCHU

SR 1Zespół baletowy  Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 -  SCENA RUCHU, 24 maja 2024 zaprezentował  dla zaproszonych gości układy choreograficzne opracowane dla zespołu przez Panią Swietłanę Olszak, która jest również projektantem strojów

Czytaj więcej...

Rekrutacja na zajęcia stałe w roku szkolnym 2024/2025

1 PLAKAT REKRUTACJA 2024 2025 Od dnia 22 do 31 maja  2024 r. uczestników chcących kontynuować uczestnictwo w zajęciach w kolejnym roku szkolnym, zapraszamy do złożenia "Deklaracji kontynuacji".   Wydrukowaną i  podpisaną deklarację należy złożyć w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Krakowie. Deklarację można też otrzymać  oraz wypełnić na miejscu.  

Regulamin rekrutacji 

Harmonogram

Zał nr 2 - Wniosek do I etapu rekrutacji

Zał nr 3 - Wniosek do II etapu rekrutacji

 

Wszelkie informacje o rekrutacji dostępne będą pod numerem: 12 411 67 03

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ZWIERZĘTA W RODZINIE”

Swięto Rodziny Krakowskiej 2024

Jury Konkursu pod przewodnictwem dr Jacka Pasiecznego, artysty malarza i nauczyciela akademickiego, w trakcie obrad w dniu 16 maja 2024 r. przyznało  I, II, III miejsca, wyróżnienia oraz kwalifikacje do wystawy w kategoriach wiekowych:  do 7 lat, 8-10 lat, 11- 14 lat, 15 – 18 lat  oraz

Czytaj więcej...

Komunikat organizacyjny XVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Najmłodszych ENTLICZEK-PENTLICZEK

Entliczek2024

Prezentacje uczestników  XVII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego dla Najmłodszych 

„ENTLICZEK – PENTLICZEK 2024odbędą się w dniu 9 maja 2024 r.

w Młodzieżowym Domu Kultury w Krakowie przy ulicy Grunwaldzkiej 5

/sala widowiskowa II p./.  w godz. 10:00 -12:00. Sedczecznie zapraszamy,    AL

Podkategorie

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]