XXVI Wojewódzki Przegląd Gitarowy . 17czerwca 2023 r.

PlakatW sobotę, 17 czerwca 2023 r.  Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie gościł gitarzystów  na organizowanym po raz dwudziesty szósty  Wojewódzkim Przeglądzie Gitarowym. Gitarzyści zaprezentowali swoje programy konkursowe na gitarach klasycznych, elektrycznych, solowo i zespołowo. W  przerwie przeglądu uczestnicy mieli okazję wysłuchać koncertu gitarowego Justyny Skowronek. Plakat tegorocznej edycji przeglądu jest autorstwa Emilii Dulny. Młodych gitarzystów oceniało Jury pod przewodnictwem dr Jana Oberbeka, który  podsumowując  przegląd  zwrócił uwagą na wysoki, wyrównany poziom tegorocznych prezentacji. 

Relacja fotograficzna poniżej

AL

 

Czytaj więcej...

LATO W MIEŚCIE 2023 w MDK na Grunwaldzkiej 5

lato2023

Młodzieżowy Dom Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 organizuje  zajęcia edukacyjne w ramach akcji „Lato w mieście 2023”,  które trwać będą nieprzerwanie od 26 czerwca do 14 lipca 2023 r. oraz w wybrane soboty.  Organizowana od wielu lat przez  Młodzieżowy Dom Kultury z ul. Grunwaldzkiej 5 w Krakowie akcja letnia, cieszy  się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży spędzającej wakacje w Krakowie. W tym roku szkolnym przygotowaliśmy szeroką ofertę ciekawych zajęć  świetlicowych, artystycznych, wycieczki jednodniowe do Miasteczka Galicyjskiego, Centrum Nauki w Podzamczu, Szlakiem Orlich Gniazd oraz Bramy w Gorce i  warsztaty w placówkach kultury na terenie miasta Krakowa. Oprócz typowych zajęć w czasie tegorocznej akcji odbywać się będą  warsztaty plastyczne oraz plenery malarskie, warsztaty taneczne. Ponadto w naszej Pracowni Artystycznej przy ulicy Widok 4 będzie można uczestniczyć w warsztatach ceramicznych. Podczas wycieczek  zapraszamy na  plenery malarskie  zatytułowane „Podróżujący Młodzi Artyści”.

Niestety, liczba chętnych do uczestnictwa w naszych zajęciach znacznie przekroczyła nasze możliwości lokalowe i kadrowe. Na chwilę obecną nie ma już wolnych miejsc. Karta rekrutacyjna  dla osób, które do końca maja 2023 roku otrzymały potwierdzenie uczestnictwa:  wersja PDF   i  DOC)  oraz w sekretariacie.

Andrzej Łazarz
Dyrektor MDK 

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ XXVI WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU GITAROWEGO

Plakat

17 czerwca 2023 r.

GITARA KLASYCZCA, ELEKTRYCZNA – SOLIŚCI I ZESPOŁY GITAROWE (DUET, TRIO, KWARTET)

 1. 10.00 – Małgorzata Dutka (PSM I st. ul. Józefińska w Krakowie)
 2. 10.10– Małgorzata Dutka, Magdalena Dutka (MDK ul. Grunwaldzka)
 3. 10.20 – Julia Krzykała (MDK ul. Grunwaldzka)
 4. 10.30 – Weronika Pitala, Julia Krzykała (MDK ul. Grunwaldzka)
 5. 10.40 – Patryk Chwiej (II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie)
 6. 10.50 – Aleksander Patryk Nitoń Szwerk, Patryk Chwiej (II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie)

  Czytaj więcej...

REKRUTACJA - Wniosek o przyjęcie na zajęcia w roku szkolnym 2023 2024

2023 2024 Od dnia 05 do 23 czerwca  2023 r. uczestników chcących zapisać się na  zajęcia do Młodzieżowego  Domu Kultury w roku szkolnym,  zapraszamy do złożenia "Wniosku o przyjęcie na zajęcia"  Wydrukowany i  podpisany  wniosek  należy  złożyć w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Krakowie. Wniosek   można też otrzymać  oraz wypełnić na miejscu.  

Dostarczenia wniosków właściwej rekrutacji i uzupełniającej rekrutacji można dokonywać od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 19.00. Wszelkie informacje o rekrutacji dostępne będą pod numerem: 12 411 67 03

Podkategorie

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]