Zwiedzanie i warsztaty w Skansenie w Sanoku. 13 07 2023

Sank


13 lipca 2023 r 
uczestnicy l
etnich zajęć edukacyjnych MDK o
dwiedzili Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanokupierwsze w Polsce muzeum etnograficzne i jednocześnie największe. Na 38 hektarach można podziwiać świadectwa kultury materialnej polskich i ruskich grup etnograficznych. Odwiedziliśmy jedenz najciekawszych obiektów Rynek Galicyjski, czyli odtworzony układ urbanistyczny charakterystyczny dla miasteczek południowo-wschodniej Polski na przełomie XIX i XX wieku. Odwiedziliśmy również Sektor Bojkowskiw którym znajdują się chaty bieszczadzkich górali – Bojków -  a po którym wg relacji przewodnika jeszcze kilka dni temu hasał niedźwiedź brunatny - orazpiekarnię, w której dzieci i młodzież mogli poznać trud i pracę piekarza. Foto relacja poniżej.      AL.

Czytaj więcej...

Lato 2023 w pracowniach MDK. 27 VI

1 LATO 2023

Tegoroczny program wakacyjnych zajęć edukacyjnych Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5 w Krakowie zainteresował  rekordową liczbę chętnych. Niestety, nasze możliwości lokalowe i kadrowe są ograniczone i nie wszyscy chętni mogą wziąć udział w organizowanych zajęciach. Codziennie dzieci i młodzież z MDK uczestniczy w wyjściu lub wycieczce oraz w zajęciach w pracowniach, od rana do późnych godzin popołudniowych . Twórcze wakacje, odkrywanie własnych możliwości, spędzanie w miłej i przyjaznej atmosferze wolnego czasu to  główne cele naszego wakacyjnego programu, który ponadto jest tak zaplanowany, aby uczestnicy mieli możliwość przechodzenia z jednych zajęć na następne a także skorzystania z cateringu. Poniżej fotorelacja z kilku zajęć z dnia 27 czerwca 2023 r.                       AL.

Czytaj więcej...

i po "po(i)graniu" Teatru Piętro Niżej

 

plakat po.... Dostajesz zaproszenie na kolejny etap.
Czy odważysz się przyjść? 

Jeśli już wiesz czy przyjść to zapraszamy. Jesienią 2023 cd.

Czytaj więcej...

Warsztaty pszczelarskie w Ogrodzie Botanicznym UJ

LATO 2023 1

27 czerwca 2023 r. dzieci i młodzież z letnich zajęć edukacyjnych MDK, odwiedzili Pasiekę Uniwersytecką. Ogród Botaniczny UJ jest wspaniałym miejscem edukacji przyrodniczej, a przez wiele lat udzielał nam gościnności na finał międzynarodowego konkursu „Przyroda w kolorach”

Dzieci i młodzież ubrana w specjalne pszczelarskie stroje mieli możliwość zobaczyć jak wygląda praca pszczelarza i rodzina pszczela. Przy działającym podkurzaczu można było zobaczyć magazyn miodowy i pyłkowy, wytwórnię wosku, pszczele przedszkole i żłobek oraz królową matkę wraz z opiekunkami, trutnia leniucha i transport pyłku kwiatowego.       Fotorelacja poniżej.           AL

Czytaj więcej...

ZESPÓŁ WOKALNO INSTRUMENTALNY - KONCERT NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

KONCERT 2323 czerwca  2023 r. w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkie j 5 w Krakowie miał miejsce niezwykły koncert zespołu wokalno-instrumentalnego prowadzonego przez Magdalenę Stanisz. W tym roku szkolnym zespół wielokrotnie  występował  uświetniając wydarzenia na terenie MDK, Dzielnicy II Grzegórzki oraz miasta Krakowa.                    AL.  Foto-relacja poniżej

Czytaj więcej...

Podkategorie

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]