Pracownia Artystyczna MDK

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA MDK
Nasza pracownia mieści się przy ul. Widok 4 (Dąbie). W tym miejscu tradycje ceramiczne przez 30 lat tworzyli Julia i Władysław Flis - krakowscy artyści plastycy. W 2004 roku  pracownia rozpoczęłła działalność jako "Pracownia Ceramiczna" Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5, a obecnie funkcjonuje pod nazwą "Pracownia Artystyczna MDK". Odbywają się w niej zajęcia ceramiczne, oraz języka angielskiego. Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 21 lat, podzielonych na techniki plastyczne i grupy zaawansowania. Zajęcia w pracowni mają na celu rozwijanie i kształtowanie zdolności manualnych (plastycznych) dzieci, rozwój zainteresowań poznawczych i myślenia twórczego. W programie realizowane są między innymi tematy związane z tradycjami regionu czy legendami krakowskimi.

Można również uczestniczyć w zajęciach toczenia na kole ceramicznym. Posiadamy nowoczesne wyposażenie w tym również piec do wypału (do temperatury 1320 st. Celsjusza) Kittec Classic Line oraz koła ceramiczne RK - 55.
Realizacja założeń pracowni ceramicznej odbywa się poprzez systematyczne spotkania, na których przekształcamy masę ceramiczną według własnych lub wspólnie ustalonych zasad.  Równolegle z pracą manualną, dzieci zapoznają się z teorią, historią i tajemnicami dotyczącymi ceramiki. Wydarzeniem zamykającym poszczególne etapy pracy jest zorganizowanie wystawy obiektów ceramicznych „na zewnątrz” w galeriach i Bibliotece Wojewódzkiej.

Zajęcia z ceramiki  prowadzą:     mgr Robert Dobkowski oraz artysta plastyk Magdalena Zarychta.

Zajęcia z  języka angielskiego: mgr Anna Gabor


Pracownia Artystyczna

R o z k ł a d    z a j ę ć 

mgr Robert Dobkowski

Ceramika:  

poniedziałek:

16:30 - 17:15

17:20 - 18:05

18:10 - 18:55

19:00 - 19:45

czwartek
16.00 - 16.45   
16.50 - 17.35  
17.40 - 18.25  
18.30 - 19.15 

  

 Pan Robert Dobkowski - absolwent Wydziału Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (magister sztuki). Ukończył również studia podyplomowe z informatyki. W MDK prowadzi zajęcia ceramiczne, plastyczne, komiksowe, komputerowe (grafika komputerowa).Od zeszłego roku opiekun MDK'owego Klubu Gier Planszowych (w pracowni Widok 4 na Dąbiu).Prowadzi też zajęcia plastyczne w szkole podstawowej, jest również jurorem konkursów plastycznych.

Zajmuje się grafiką komputerową (zwłaszcza wektorową),rysunkiem, malarstwem, graffiti (szablon).
Lubi lepić naczynia z gliny. Zdeklarowany rowerzysta, fan komiksów, pixel artu, filmów animowanych i gier planszowych.

Prace uczestników zajęć ceramiki  z Panem Robertem Dobkowskim

  mgr Magdalena Zarychta

Ceramika SP

 wtorek, środa, czwartek:

12:20 - 13:05

13:10 - 13:55

14:00 - 14:45

14:50:15:35 

 wtorek,

Ceramika

15:40 -16:25

16:30 - 17:15

17:20 - 18:05

18:10 - 18:55

 

 

 Poniżej zajęcia z zajęć (23. 11. 2013 r.) z Panią Magdaleną Zarychtą oraz kilka fotografii z pracowni.

 Wystawa prac uczestników zajęć ceramicznych. 16 czerwiec 2013 r., Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

14.45-16.20

 

W Pracowni Artystycznej odbywają się również zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez

mgr Annę Gabor - (Klub Miłośników Języka Angielskiego) 

poniedziałek:

15.00-18:15

czwartek:

15.45 - 18:10

 

 

 

Informacja o „COOKIES”

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 5, 31-526 Kraków. Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.

Zamknij [X]